• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Nieuws vluchtelingenwerk

Aangepaste tijden in de zomer
Stichting De Welle

In de weken van 32 tot en met 34 (bouwvak) is VluchtelingenWerk op de maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor publiek. U kunt dan ook bellen…

Nieuwe bedrijfskleding voor VluchtelingenWerk
Stichting De Welle

De medewerkers die hun steentje bijdragen aan de opslag en distributie van tweedehands goederen voor vluchtelingen en de minima in de gemeente Hellendoorn hebben vanochtend hun bedrijfskleding gepast en opgehaald.…

Vrijwilligersvacature: huisbezoeker
Stichting De Welle

De huisbezoeker bezoekt de cliënten op geijkte momenten in de begeleiding die wordt geboden door VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn. De geijkte momenten zijn als volgt: 1 ½ maand, 3 maanden, 6 maanden,…

Tolken Tigrinya en Arabisch gezocht (vrijwilligersfunctie)
Stichting De Welle

Als tolk van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn vertrouwen wij erop dat alle informatie op een juiste manier wordt overgebracht. Welke tolkhouding verwachten wij van u? Integer; wij verwachten dat u eerlijk en…

Afsluiting van het seizoen van de taalondersteuning 2017
Stichting De Welle

  Op maandag 10 juli heeft een groep cliënten van de taalondersteuning met hun docenten als afsluiting van het jaar taalondersteuning een partijtje boerengolf gespeeld bij de Grimberghoeve. Met heel…

Met spoed gezocht: medewerker juridische begeleiding (vrijwilligersfunctie)
Stichting De Welle

  Stichting VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn, onderdeel van Stichting De Welle stelt zich ten doel de decentraal in de gemeente Hellendoorn gehuisveste vluchtelingen zodanig te begeleiden en/of ondersteunen dat zij zo snel…

Vrijwilligersvacature: spreekuurmedewerker bij VluchtelingenWerk
Stichting De Welle

  We zijn met spoed op zoek naar een spreekuurmedewerker (vrijwilliger) op de maandagochtend, woensdagmiddag, donderdagmiddag en/of  vrijdagochtend. VluchtelingenWerk houdt spreekuur op maandag van 10.00 tot 11.30 uur, dinsdag van 10.00…

Het participatieverklaringstraject: een mond vol!
Stichting De Welle

Deze week waren Caroline, Geraldi en Marije aanwezig bij een informatieochtend over het participatieverklaringstraject, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en DUO (Dienst Uitvoerig Onderwijs). Het traject…

Feestelijke avond
Stichting De Welle

Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseren we weer een feestavond voor alle ‘nieuwe’ en ‘oude’ inwoners van de gemeente Hellendoorn. Noteer deze avond alvast in uw agenda, want dit wilt…

Datum uitzending documentaire bekend!
Stichting De Welle

  Op 23 november 2016 vond de tweede opnamedag plaats voor een documentaire over het thema leven in de buurt. De eerste opnamedag stond in het teken van de komst…