• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Aanvraag Dorpsbudget Nijverdal

Stichting De Welle

De inschrijving voor het Dorpsbudget Nijverdal is weer geopend. Hier is een speciaal formulier voor ontwikkeld dat geüpload kan worden via de website https://stichtingdewelle.nl/dorpsbudgetnijverdal.

Achtergrondinformatie over de criteria die gelden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn tevens op deze website te vinden. Er wordt geadviseerd deze goed door te nemen.
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2017 waarna de commissie Dorpsbudget Nijverdal de aanvragen zal behandelen, mits ze voldoen aan de criteria. Het streven is om alle aanvragen voor 1 februari 2018 af te handelen.

Is er een aanvraag ingediend, dan volgt er via de mail binnen een week een ontvangstbevestiging. Zo niet, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met De Welle, Yvonne Posthuma, 0548 – 638807, 06-28211059 y.posthuma@stichtingdewelle.nl .