• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Bericht van de fietsclub

1024 681 Stichting De Welle

Elke dinsdag stapte een groep senioren op het stalen ros om een mooie tocht door de omgeving te fietsen. Helaas gaan de aangekondigde fietstochten op dinsdag wegens coronamaatregelen voorlopig niet door. Zoals het er nu naar uitziet zou de eerste tocht op: dinsdag 9 juni 2020 om 9.30 uur zijn. Mocht dit nog anders worden, wordt dit ook via de website van De Welle gecommuniceerd.