• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Beslisboom Corona

Hieronder vindt u de beslisboom waarmee u kunt bepalen of een kind naar de peuterspeelzaal mag. De actuele Nederlandse beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 is van 7 juli 2022. Het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.