• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

BestuurdersCentraal

 

Advies nodig, neem contact op met Stichting De Welle!

In de gemeente Hellendoorn zijn veel vrijwilligers én organisaties actief. Die actieve betrokkenheid willen we onderhouden en blijven stimuleren. Hiervoor willen we de kracht van bestuurders van vrijwilligersorganisaties in een netwerk bundelen met het bedrijfsleven.

Er wordt veel van bestuursleden verwacht: het aansturen van de organisatie, visie en beleid ontwikkelen, de financiën organiseren en zorgen voor een goede communicatie met en aansturing van vrijwilligers en leden.

Veel kennis, kunde en ervaring is al aanwezig in de samenleving. Door deze optimaal te benutten helpen we besturen om hun taken goed uit te voeren, te ontwikkelen en te moderniseren. BestuurdersCentraal is een initiatief voor en door besturen van vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Hellendoorn.

Het doel is om verenigingen en stichtingen kennis te laten maken met bestuurlijke vernieuwing en moderne (digitale) bestuurstechnieken. Tevens gaat het om deskundigheidsbevordering, uitwisseling en samenwerking tussen verenigingen, stichtingen en bedrijfsleven waardoor de kwaliteit van het bestuurlijk niveau wordt verhoogd.

Iets brengen en/of iets halen?
– Wil je meedoen met BestuurdersCentraal?
– Heb je een bestuurlijk vraagstuk?
– Wil je eigen expertise inbrengen?

Advies nodig?

Heeft jouw organisatie een probleem of (bestuurlijk) vraagstuk waarbij je advies kunt gebruiken? De experts van BestuurdersCentraal Hellendoorn delen graag hun kennis om besturen te ondersteunen bij hun taken. U kunt hiervoor contact opnemen met Yvonne Posthuma via 06-28211059 of Y.Posthuma@stichtingdewelle.nl

Om te onderzoeken welke problemen en uitdagingen spelen binnen verenigingen en stichtingen hebben wij, De Welle een inventarisatie gehouden onder besturen. De uitkomsten zijn samengevat in bijgaande Infographic.

Doel van het onderzoek was om de ondersteuning van besturen te optimaliseren en te onderzoeken of zij bereid zijn hun kennis en ervaring met elkaar te delen in een lokaal netwerk. De Welle / HellendoornDoet! vervult hierin een verbindende rol en zal deze werkwijze onder de titel ‘BestuurdersCentraal’ uitvoeren.

Het draagvlakonderzoek werd gemonitord door de Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in samenwerking met lokale steunpunten vrijwilligerswerk in Zwolle, Borne, Hengelo, Hardenberg, Dalfsen, Haaksbergen en Hellendoorn.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel.