• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Bestuursleden gezocht!

Stichting De Welle

Actief – Betrokken – Sociaal – Flexibel – Dynamisch; dat is Stichting De Welle ……

Wij zoeken  twee bestuursleden, waarvan één met een financiële achtergrond en één met een juridisch bestuurlijke achtergrond, die midden in de samenleving staan!

Stichting De Welle is een maatschappelijke onderneming, werkzaam in de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten, die een bijdrage levert aan het welzijn van jong en oud, waardoor meer mensen (langer) kunnen meedoen aan de samenleving.

Stichting De Welle wil hulpvragen van individuen en groepen adequaat beantwoorden, waarbij verantwoordelijkheid voor de eigen leefsituatie en vergroting van de zelfredzaamheid centraal staat.

Stichting De Welle heeft 45 medewerkers en onderhoudt contacten met meer dan 600 vrijwilligers. De stichting kent een bestuur op afstand en heeft door middel van het directiestatuut taken en bevoegdheden naar de directie gedelegeerd. Het bestuur vergadert ca. 5 keer per jaar en kent maximaal 7 leden. De stichting kent geen vacatieregeling.

Van de bestuursleden wordt verwacht:

  • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten
  • Kunnen functioneren op strategisch niveau
  • Affiniteit met de doelstelling en het werk van de stichting
  • HBO werk- en denkniveau
  • Kennis van de lokale samenleving
  • Ervaring op financieel of juridisch gebied

 

Heeft u interesse voor een van deze bestuursfuncties dan ontvangen we graag uw cv vóór 10 oktober a.s.

Ook mensen uit de gemeente Wierden wordt met nadruk gevraagd te reageren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Richard Benneker, tel. 06-30414580 en/of de secretaris Gerard Klein, tel. 06-20603074.

Reacties naar: Stichting De Welle, t.a.v. dhr. G. Beukers, Constantijnstraat 32a, 7442 ME  Nijverdal of via e-mail: g.beukers@stichtingdewelle.nl

162150_welle-stichting-de_advertentie-bestuursleden