• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Beursvloer Hellendoorn, 2 november 2018

1024 683 Stichting De Welle

Beursvloer Hellendoorn

Op vrijdag 2 november vindt voor de 7e keer de Beursvloer Hellendoorn plaats van 17.00 tot 18.30 uur. Een sprankelend en spraakmakend ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten en waarbij geld taboe is! Dit keer opent Auto Aaltink de deuren om dit event te hosten.

Het is voor maatschappelijke organisaties steeds moeilijker om vrijwilligers en fondsen te werven. Jammer, omdat er hierdoor veel kansen onbenut blijven. Bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar veel te bieden, meer dan op het eerste oog vaak lijkt.

De Beursvloer Hellendoorn brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar door lokale bedrijven en serviceclubs te matchen met maatschappelijke organisaties. Of het nu gaat om menskracht of het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten, er is altijd een match te bedenken.

Wat te denken van een voetbalvereniging die hulp nodig heeft bij een renovatie van de kleedkamers en daarvoor de kantine beschikbaar stelt voor een personeelsfeest of een bouwbedrijf dat van resthout een groentebak maakt voor cliënten van een dagbesteding en daarvoor een verrassende tegenprestatie ontvangt.

Wat de één te bieden of over heeft, is voor de ander vaak zeer gewenst.

Maatschappelijk bewust ondernemen ook iets voor u?
Natuurlijk! De mogelijkheden zijn onvoorstelbaar groot en dat allemaal met een gesloten portemonnee. Al ruim 50 bedrijven hebben de afgelopen jaren één of meerdere keren hun medewerking verleend. Op de beursvloer delen bedrijven en instellingen hun kennis, kunde, menskracht en middelen door het sluiten van concrete matches met maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen of onderwijsinstellingen.

Ook meedoen? Opgeven kan via beursvloerhellendoorn@stichtingdewelle.nl of bel voor meer informatie met Evelien Hondebrink van Stichting De Welle op 0548-638803. Wilt u deelnemen maar heeft u nog geen aanbod in gedachten of wilt u meer informatie? Ook dan kunt u bij haar terecht!

 

 

Hellendoorn

De Beursvloer Hellendoorn is op vrijdag 2 november 17.00 tot 18.30 uur. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Evelien Hondebrink via 0548-638803 of e.hondebrink@stichtingdewelle.nl.

Wierden

De eerstvolgende Beursvloer in Wierden is nog niet bekend. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij Ria Maassen van den Brink via 0546-571693 of r.mvdbrink@stichtingdewelle.nl.