• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Beursvloer Hellendoorn 2016

Stichting De Welle

Op vrijdag 4 november vindt in Nijverdal de beursvloer Hellendoorn plaats van 17.00 tot 18.30 uur. Een sprankelend en spraakmakend ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten en waarbij geld taboe is!

Het is voor maatschappelijke organisaties steeds moeilijker om vrijwilligers en fondsen te werven. Jammer, omdat er hier door veel kansen onbenut blijven. Bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben elkaar veel te bieden, meer dan op het eerste oog vaak lijkt.

De Beursvloer Hellendoorn brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar door lokale bedrijven en serviceclubs te matchen met maatschappelijke organisaties. Of het nu gaat om menskracht of het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten; er is altijd een match te bedenken.

Wat te denken van een voetbalvereniging die hulp nodig heeft bij een renovatie van de kleedkamers en daarvoor de kantine beschikbaar stelt voor een personeelsfeest of een  bouwbedrijf die van resthout een groentebak maakt voor cliënten van een dagbesteding en daarvoor een verrassende tegenprestatie ontvangt.

Wat de één te bieden of over heeft, is voor de ander vaak zeer gewenst.

Ook meedoen? Opgeven kan via e.hondebrink@stichtingdewelle.nl of bel voor meer informatie met Evelien Hondebrink van Stichting De Welle op 0548-638803.

==============================

Noot voor de redactie: Voor meer contact kunt u contact opnemen met Evelien Hondebrink, via e.hondebrink@stichtingdewelle.nl of op 0548-638803.