• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Beursvloer viert eerste lustrum!

Stichting De Welle

Op vrijdag 7 november a.s. wordt van 17.00 – 18.30 uur voor de vijfde keer de Hellendoornse Beursvloer georganiseerd. De organisatie is ook dit jaar in handen van St. De Welle. De Beursvloer is een sprankelend en spraakmakend ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Er wordt gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde tussen lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties. Geld is op deze beursvloer taboe! Dit jaar is ZINiN de gastheer.

Wat houdt de Beursvloer in?
Op de Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Bedrijven, serviceclubs, scholen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer met als doel: Handelen om veel, goede en onverwachte matches tot stand te brengen.
Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Of gewoon handen om het een en ander voor elkaar te krijgen. Uiteraard stellen zij hier iets tegenover. Bedrijven hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Dit alles om de Hellendoornse samenleving te versterken!

Contact
Wilt u deelnemen of meer informatie? Neem dan contact op met Yvonne Posthuma van De Welle via 0548-638807 of y.posthuma@stichtingdewelle.nl. Zij is de intermediair en haar taak is de verbinding tot stand laten komen, de partijen aan elkaar te koppelen. De ‘live’ ontmoeting van ideëel en commercieel tijdens dit evenement is binnen de gemeente Hellendoorn van onschatbare waarde. Zeker nu de bodem van veel subsidiepotjes door bezuinigingen in zicht komt. Het zet de bestuurders en vrijwilligers aan tot creatief denken. Wat kunnen zij bieden aan de samenleving?! Ervaring leert dat ondernemers Maatschappelijk Betrokken zijn en liever iets doen, dan dat ze geld geven, zij hebben mankracht en/of capaciteit beschikbaar waar organisaties enorm blij mee zijn. Een prachtige insteek om acte de présence geven op 7 november!