• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Beursvloer Wierden 2015; een boost voor het maatschappelijk leven

Stichting De Welle

Op woensdag 15 april 2015 is het weer zover. Dan opent wethouder de Putter de derde editie van de Wierdense Beursvloer. Een nogal bijzondere beurs waar van alles verkocht wordt, maar de portemonnees gesloten blijven.

Geld is taboe op de Wierdense Beursvloer, waar bedrijven, lokale overheid, school, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties aanwezig zullen zijn. Wel worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Doel van de Wierdense Beursvloer is om matches tot stand te brengen en de kwaliteit van het maatschappelijk leven een boost te geven.

Verrassende combinaties in 2013
Uniek Bedrijfsmakelaars heeft 250 vaantjes beschikbaar gesteld aan SV Raduga t.b.v. de districtsfinale en in ruil daarvoor zorgde Raduga dat de naam van Unie Bedrijfsmakelaars op de vaantjes kwam. In ruil voor het exposeren in een etalage aan het Kerspel verzorgde Stichting Behoud van het Oud een fietstocht door Wierden voor personeel van de Woningstichting SWWE. In ruil voor een zelfgebakken appeltaart door cliënten van Zorg Plus Thuis hield huisarts Stiggelbout een klinische les voor de medewerkers. De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) mocht gebruik maken van de multifunctionele ruimte van het Akkerhus en in ruil daarvoor zorgde de NPV voor PR van Stichting Akkerhus.

Maar er zijn nog veel meer leuke en verrassende matches gemaakt. Op de website www.beursvloerwierden.nl leest u er alles over. Ook kunnen mensen hun bedrijf of organisatie inschrijven voor de Beursvloer op 15 april 2015, locatie Dock 36 te Enter.

Initiatiefnemers
De werkgroep Beursvloer Wierden bestaat uit: Rotary Wierden, Werkgeverskring Wierden, Werkgeverskring Enter, Stichting Wonen Wierden Enter, Ondernemersvereniging Enter, Winkeliersvereniging Enter, Winkeliersvereniging Wierden, Rabobank Rijssen-Enter, de gemeente Wierden en Stichting De Welle.

Meer informatie
Vragen of aanmelden? Bel of mail gerust met Ria Maassen van den Brink, Stichting De Welle, tel. 0546 571693 of e-mail: r.mvdbrink@stichtingdewelle.nl