• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Bewegingslessen voor peuterspeelzalen SPGH

1024 684 Stichting De Welle

Een gezonde leefstijl is belangrijk en daar kan je volgens onze collega buurtsportcoach Bart Benneker niet vroeg genoeg mee beginnen. Sinds 2017 worden er op enkele peuterspeelzaallocaties van de SPGH bewegingslessen aangeboden. Destijds begon het als een tweejarig project, met behulp vanuit een subsidie van het ministerie van VWS. Naarmate het project vorderde werd steeds meer ingezien welke positieve bijdrages de bewegingslessen hebben. Het was dan ook zaak dat het project een vervolg zou krijgen, gezien het feit dat de bewegingslessen in het reguliere aanbod van peuterspeelzalen ontbreekt.

Bart Benneker, buurtsportcoach van Stichting De Welle, heeft samen met Josien Waterink van de SPGH gekeken naar de mogelijkheden. Het was best even puzzelen, maar gelukkig is er een fantastische invulling gecreëerd. Met behulp van de stagiaires van De Welle is het namelijk ook dit jaar weer mogelijk om de nodige peuterspeelzaalgroepen te kunnen voorzien van bewegingslessen.

Elke donderdag- en vrijdagochtend bezoeken 3 (sport)stagiaires van De Welle, namelijke Lotte Vos, Thomas Pas en Jorick Damveld, ’t Lammetje, Robbedoes, ’t Hummeltje, Ukke Pukkie en Hompeltje, om de peuters te voorzien van een leuke en uitdagende bewegingsles.

Lotte, Thomas en Jorick proberen de bewegingslessen aan te laten sluiten bij het thema dat die week centraal staat. De afgelopen weken stonden de lessen bijvoorbeeld in het teken van de herfst.

Wij wensen alle deelnemende peuters, de peuterspeelzaalleidsters en natuurlijk Lotte, Thomas en Jorick veel beweegplezier toe. Maar dat zal ongetwijfeld helemaal goed komen!