• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Boerenbridge wordt Bostonbridge

Stichting De Welle

Eind november 2009 kwam Frits Bentsink met het idee om een kaartspel, door hem destijds Boerenbridge genoemd, te introduceren in de socioruimte Bendien Smitshof. Op deze manier werd er voorzien in een behoefte om een nog leeg dagdeel van de socioruimte, de vrijdagmiddag, te vullen. Na het plaatsen van een advertentie in de media meldden 12 belangstellenden zich aan. Deze werden opgeleid en op 11 december 2009 werd in overleg met De Welle de kaartclub Boerenbridgeclub Soos Bendien Smitshof opgericht.

Op vrijdag 19 december jongstleden vierde de club, die inmiddels 50 leden telt, haar vijfjarige bestaan door middel van een feestelijke bijeenkomst. Op eigen initiatief werd gekozen voor een nieuwe naam voor de kaartclub. In de loop van de afgelopen vijf jaar hebben velen wel eens te maken gehad met de ietwat negatief klinkende naam van het spel Boerenbridge. Het werd soms door sommigen, voornamelijk outsiders, geassocieerd met o.a. boerengolf. Sommigen begrepen pas na uitgebreide uitleg of na het lezen van de spelregels, dat hier toch sprake was van een serieus en vooral leuk kaartspel.
Op internet kwam Frits Bentsink het Amerikaanse kaartspel “Boston” tegen, een kaartspel dat in 1832 is genoemd naar de Amerikaanse stad Boston en bedacht is tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Boston slaat op de “slag” en de “slagen” die tijdens die oorlog werden gevoerd. Het kaartspel Boston is verder een spel waarbij grote opmerkzaamheid wordt gevorderd. Tot slot kan de naam “Bostonbridge” ook buiten de landsgrens eenvoudiger geïntroduceerd worden. Betere raakvlakken met de nieuwe naam “Bostonbridge” zijn nauwelijks denkbaar, terwijl het ook nog goed “bekt”. De club gaat verder onder de naam Bostonbridge. De activiteit gaat verder onder de naam Bostonbridgeclub.