• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Cliëntenraad Stichting De Welle. Iets voor jou?

1024 682 Stichting De Welle

Iedereen doet mee! Dat is waar De Welle zich voor inzet. Met uiteenlopende activiteiten willen we bijdragen aan het welzijn van jong en oud, zodat zij kunnen (blijven) meedoen in onze samenleving. Wil je meepraten over het beleid van De Welle? Dat kan als lid van de cliëntenraad.

In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen. Op dit moment zijn er twee vacatures. Dus maak je gebruik van onze diensten of activiteiten, ben je vrijwilliger bij De Welle of spreekt onze doelstelling je aan? En wil je je inzetten voor anderen die hiervan gebruik maken? Stel je dan beschikbaar als kandidaat voor de cliëntenraad! Omdat we graag willen dat alle doelgroepen in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn, worden ook jongeren van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft de directie van De Welle gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor cliënten van De Welle van belang zijn, zoals het dienstenaanbod, de kwaliteit van de vrijwillige dienstverlening, de vaststelling van regels die voor cliënten gelden en de procedures aan de hand waarvan wordt gewerkt. Het hebben van een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor alle organisaties die betaald worden uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten.

Een boeiende (vrije)tijdsbesteding

Om een indruk te geven van de tijdsinvestering:

  • De cliëntenraad vergadert vijf keer per jaar. Het voorbereiden van de vergadering kan enig leeswerk vergen.
  • De LOC , de landelijke organisatie die cliëntenraden in een aantal sectoren ondersteunt, organiseert regionale bijeenkomsten voor leden van cliëntenraden. Daar worden belangrijke ontwikkelingen in zorg en welzijn besproken en kennis en ervaring uitgewisseld.

Maar om te weten wat er onder de cliënten leeft, is vooral het onderhouden van contacten met cliënten belangrijk. Dat kan op meerdere manieren.

Het lidmaatschap kost dus wat tijd, maar daar staat een boeiende (vrije)tijdsbesteding tegenover! Natuurlijk worden de taken zo veel mogelijk verdeeld onder de leden.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Stichting De Welle, Jolanda van Rooyen, tel. 0548-638824, e-mail: j.vanrooyen@stichtingdewelle.nl.