• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Corona

BLIJF HIER OP DE HOOGTE VAN ALLE UPDATES MET BETREKKING TOT CORONA

UPDATE 2 SEPTEMBER 2020
– Samen eten op zondag (in de Cirkel) begint weer. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Opgave via De Welle.
– Samen eten in het Kulturhus vindt vanaf nu ook elke woensdag plaats. Hier kunnen maximaal 14 deelnemers aanschuiven.

UPDATE 25 AUGUSTUS 2020
– De schildersclub voor gevorderden  begint op maandag 7 september weer met schilderen. Van 9.30-12.00 bij De Welle Dokter G.H. Beensweg 21. Info via Marianne Pekkeriet m.pekkeriet@stichtingdewelle.nl  of tel. 0546-571693.
– Servicebalie is open van  9:00 uur  tot 10:30 uur op maandag en donderdag en aansluitend de vacaturebank van 10:45 uur tot 12:30 uur.

UPDATE 14 JULI 2020
– Samen eten start in De Cirkel op 3 augustus  op elke doordeweekse dag.
– Samen eten in het Kulturhuus op woensdag start op 2 september.
De drie locaties hanteren een coronaprotocol. Tafels en stoelen op 1,5 meter afstand. De deelnemer moet klachtenvrij zijn en de handen worden gedesinfecteerd. Opgave en afmelden minimaal 1 dag voor deelname bij St. De Welle, tel. 638810, tijdens kantooruren tussen 9.00-12.30 uur.
– Hersengymnastiek is weer opgestart in De Cirkel. Het maximale aantal deelnemers is bereikt.
– Het is de bedoeling dat we per september de Bingo weer kunnen opnemen in het programma  (1 x per 14 dagen in de cirkel) met maximaal 12 deelnemers. Opgave bij St. De Welle, tel. 638810, tijdens kantooruren tussen 9.00-12.30 uur.
– Bowlen op vrijdag is weer begonnen. Deze activiteit vindt tijdelijk op de vrijdagmiddag plaats.

UPDATE 7 JULI 2020
– De ouderenadviseur van de gemeente Hellendoorn gaat weer op huisbezoek.
– VluchtelingenWerk is gestart met huisbezoeken. Hier worden de komende tijd 75 woonadressen bezocht.
– In Wierden gaan maatjes op huisbezoek met inachtneming van de RIVM-maatregelen.
– De meeste activiteiten in socioruimtes worden niet eerder dan in september opgestart.
– Inschrijven bij het jongerencentrum is niet meer nodig.

UPDATE 6 JULI 2020
– Hersengymnastiek gaat per 20 juli weer van start met aangepaste richtlijnen! De deelnemers ontvangen een brief.
– Op 14 juli kan men aanhaken bij het pannenkoeken eten in De Cirkel. Deze activiteit gaat wekelijks plaatsvinden. Er is plaats voor 12 personen per keer en er geldt een coronaprotocol. Opgave is verplicht.

UPDATE JUNI 2020
Nu de maatregelen meer en meer versoepelen, is ook De Welle bezig met het langzamerhand opstarten van verschillende activiteiten. We doen dit stapje voor stapje. Dat kan betekenen dat de ene activiteit al wel door gaat en een andere nog niet. Dat sommige mensen worden uitgenodigd en anderen niet. Deze pagina houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen. Activiteiten die de komende tijd weer worden opgestart, worden ook hier vermeld.

Ouderenwerk
Senioren Op Eigen Kracht -> Mensen kunnen bericht verwachten over een telefonische afspraak van een seniorenvoorlichter. Bezoeken aan huis worden waarschijnlijk vanaf september weer mogelijk.
Activiteiten in de socioruimtes -> Op een aantal vastve momenten in de week worden an 10.00 tot 11.00 uur koffieochtenden georganiseerd. Verschillende deelnemers en vrijwilligers hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Samen Eten -> Hier wordt naar gekeken wanneer dit weer kan beginnen.
Zelfstandige activiteiten -> Vooralsnog is alleen klootschieten gestart. Dit vindt wekelijks in de buitenlucht plaats. De andere activiteiten (bowlen, fietsen, biljarten etc.) zijn nog niet begonnen.
Mooi Meegenomen -> Startdatum nog onbekend.
Personenalarmering -> Vanaf 1 juli worden alle aanvragen weer in behandeling genomen, waarbij eerst een wachtlijst wordt afgehandeld.
Maaltijdvoorziening -> Wordt ongewijzigd gecontinueerd.

Jongerenwerk
Place2Be -> Het jongerencentrum Place2Be is geopend. Van tevoren inschrijven is verplicht.
Join Us -> Om de week op woensdag vindt deze activiteit voor jongeren weer plaats.

Vrijwilligerswerk
HellendoornDoet! vrijwilligersvacaturebank -> De vrijwilligersvacaturebank is op afspraak geopend. Nieuwe vacatures worden geplaatst.
Automaatje -> Een start op 1 september wordt nagestreefd. Zo mogelijk eerder, maar we sluiten aan bij het beleid van de ANWB en eventuele verschuivingen in landelijke richtlijnen. Uiteraard is de bereidheid tot inzet van chauffeurs hierbij ook leidend.
Servicedienst Graag Gedaan -> Startdatum nog onbekend.
Belastingservice
-> Draait momenteel in aangepaste vorm. Hulpvragen rondom belasting worden opgepakt.
Maatjes -> Worden in overleg met beide partijen weer ingezet.
Taalpunt -> Een deel van de taalvrijwilligers is actief op afstand en er is beperkt mogelijkheid om in de bibliotheek weer met taalcliënt te zitten.
Praatjeslijn -> Mensen worden gebeld door vrijwilligers voor een gezellig praatje. Dit wordt de komende tijd afgebouwd.

VluchtelingenWerk
Spreekuur -> Is op afspraak geopend.
Depot -> Geopend.

Peuterwerk
Peuterspeelzalen -> De peuterspeelzalen zijn sinds 11 mei weer open.

Wijk- en buurtwerk
Sportbuurtwerk -> Wordt vervolgd.
Kom d’r in -> U kunt hier weer aansluiten.