• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Coronavirus

BLIJF HIER OP DE HOOGTE VAN ALLE UPDATES MET BETREKKING TOT CORONA

UPDATE 30 MAART
Personenalarmering uitsluitend bij spoed
Vanwege het coronavirus hebben we beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers en medewerkers.
Daarom wordt personenalarmering uitsluitend geplaatst bij spoedgevallen, een situatie wat dus echt niet kan wachten.
Dit wordt getoetst als u een reguliere aanvraag doet voor personenalarmering.

UPDATE 20 MAART
De volgende activiteiten zijn stopgezet:

  • ANWB automaatje  (nieuwe afspraken worden niet meer gemaakt)
  • Spreekuur vluchtelingen is alleen op afspraak nog mogelijk
  • Even Buurten / Signaal  uitgave april
  • Belastingservice
  • Koningsspelen Wierden
  • Sportinstuif Enter
  • Scoor een boek

UPDATE 17 MAART
Personenalarmering is noodzakelijk, maar ook hier zijn we kritisch met betrekking tot de werkzaamheden. Alleen storingen en echt nieuwe spoedaanvragen worden behandeld.

UPDATE 16 MAART
Belastingservice is gestopt.
Peuterspeelzalen zijn dicht.
Vrijwilligersvergaderingen gaan niet meer door.
Alle niet noodzakelijke vergaderingen/bijeenkomsten worden geannuleerd.
Spreekuur vluchtelingenwerk gaat deze week door (week 12).
Maaltijden worden bezorgd door vrijwilligers (week 12).
Place2Be gaat dicht. Telefonisch zijn de jongerenwerkers wel bereikbaar en ze zijn meer op straat te vinden.
Automaatje: Alleen ziekenhuisbezoeken en medische zaken. Bezetting word geregeld met eigen medewerkers.
Mooi Meegenomen: Programma van april gaat er niet uit. Dit wordt vervangen door een informatiebrief.
HellendoornDoet! en WierdenDoet! stopgezet.

UPDATE 15 MAART
Ook belastingafspraken worden gecanceld. Men dient zelf uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.

UPDATE 13 MAART
Maatregelen tegen coronaverspreiding
De Welle is een organisatie die midden in de samenleving staat. Mensen ontmoeten elkaar wekelijks of zelfs soms dagelijks bij onze activiteiten, worden geholpen door onze vrijwilligers en partijen worden met elkaar in verbinding gebracht. Dat is onze kracht, maar het betekent in tijden van het coronavirus en de risico’s die dit met zich meebrengt, ook een verantwoordelijk naar onze cliënten.

Om onze cliënten te beschermen neemt ook De Welle daarom maatregelen om ervoor te zorgen dat het coronavirus minder kans krijgt. De maatregelen per onderdeel van onze dienstverlening staan beschreven op onze website. Is er geen internet voorhanden? Dan is De Welle van 9.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

De ontwikkelingen hieromtrent volgen elkaar in hoog tempo op. Wij blijven dan ook alert op de maatregelen die de overheid neemt en zullen hierover verder anticiperen indien dit nodig blijkt. Neem (telefonisch) contact op met De Welle om de actuele situatie met betrekking tot het doorgaan van activiteiten na te gaan. Ook als u behoefte heeft aan een praatje kunt u ons bellen. De Welle is in deze tijd dagelijks langer telefonisch bereikbaar (op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur) via het telefoonnummer 0548-638810 (gemeente Hellendoorn) en 0546-571693 (gemeente Wierden).

Wat betekent dit voor u onze cliënten en vrijwilligers? Onderstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart. 

OUDERENWERK
Onze oudere cliënten lopen het grootste risico bij het coronavirus. Daarom nemen we met betrekking tot dit onderdeel van onze dienstverlening veel maatregelen om de mensen te beschermen.
Personenalarmering
Onze vrijwilligers dragen bij het plaatsen, afsluiten en bij storingen van het alarmapparaat wegwerphandschoenen. Zij volgen verder het protocol op van RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en 1 meter afstand houden)
Maaltijdvoorziening aan huis
Maaltijden zijn een eerste levensbehoefte. We doen er alles aan om de maaltijden aan huis te blijven bezorgen, maar nemen daarbij extra hygiëne maatregelen in acht. Onze vrijwilligers dragen wegwerphandschoenen die zij na bezorging bij een cliënt verwisselen. Zij volgen verder het protocol op van RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en 1 meter afstand houden)
Samen Eten op locatie
Bent u gast- en of kookvrijvrijwilliger? Het Samen Eten op de verschillende locaties wordt geannuleerd. Deelnemers worden hierover geïnformeerd en krijgen een alternatief aangeboden.

In Wierden vindt het Samen Eten op maandelijkse basis plaats. Hier worden de Samen Tafelen activiteiten geannuleerd. De deelnemers worden persoonlijk geïnformeerd.

In Nijverdal zijn de maaltijden op wekelijkse en zelfs dagelijkse basis. Hierdoor zullen de mensen meer afhankelijk zijn van deze levensbehoefte. Deelnemers van Samen Eten in de gemeente Hellendoorn krijgen de mogelijkheid vanaf aanstaande maandag een warme maaltijd van Apetito aan huis bezorgd te krijgen. Deze maaltijd komt dus in plaats van het Samen Eten in de socioruimtes. Zij worden hier persoonlijk van op de hoogte gebracht door De Welle.
Activiteiten in de socioruimtes
Deze worden geannuleerd.
Zelfstandige ontmoetingsactiviteiten senioren
Het advies van De Welle is om deze activiteiten te annuleren.
Mooi Meegenomen
Alle ritten zijn geannuleerd. Deelnemers worden hierover geïnformeerd.
Automaatje 
Alleen noodzakelijk 1-op-1 vervoer (medisch) wordt gehonoreerd. We beperken het contact daarmee tot het minimum.
Graag Gedaan 
Aanvragen worden momenteel niet uitgevoerd.
Seniorenvoorlichters
Alle bezoeken en overleggen zijn geannuleerd.

JONGERENWERK
Jongerencentrum Place2Be
Blijft open. Als scholen sluiten, dan sluit het jongerencentrum bij deze regel aan.

PEUTERWERK WIERDEN
Peuterspeelzalen
Blijven open. Als scholen sluiten, dan sluit het peuterwerk bij deze regel aan.

VLUCHTELINGENWERK NIJVERDAL
Spreekuur
Het 1 op 1 spreekuur. Vooralsnog gaat dit door.

Opslag vluchtelingenwerk
Goederen worden niet opgehaald. Vrijwilligers mogen werkzaamheden verrichten als ze dit willen.

Thuiscoaches 
Contact moet tot een minimum beperkt worden.

SPORTBUURTWERK
De sportinstuiven zijn geannuleerd. Begin april staan enkele evenementen gepland. Koningspelen etc. Hiertoe worden de richtlijnen gevolgd. Volgende week vervolgoverleg.

VRIJWILLIGERSWERK
Vacaturebank HellendoornDoet/WierdenDoet!
Er worden geen nieuwe afspraken gemaakt. Afspraken die nog staan worden verzet. Vrijwilligers zijn vrij om niet te komen, maar zijn welkom om hun taken achter de computer voort te zetten. Hen wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven. Aanloop zal minder zijn naar verwachting.
Belastingdienst
De zittingen mogen doorgaan. Aan vrijwilligers wordt gevraagd de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen. Alert blijven op verschijnselen blijft belangrijk. Het staat vrijwilligers vrij om aan te geven dat u hiervoor niet inzetbaar bent. Wilt u dan contact opnemen met Dianne van Egmond op 06-41353301.
Taalpunt
Taalcafé gaat niet door. Intakegesprekken kunnen doorgaan.
Even Buurten/Signaal
Vergadering wijkhoofden wordt afgezegd. Wijkhoofden kunnen boekjes ophalen en verspreiden. Als ze niet willen, kunnen ze dat aangeven bij beroepskracht.

Algemene voorzorgsmaatregelen
Houd voldoende afstand <-> 1 meter.
Schud geen handen.
Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Blijf bij klachten thuis