• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

De eerste participatieverklaringen zijn getekend!

Stichting De Welle

Op donderdag 9 februari jl. hebben voor het eerst zes nieuwe inwoners van de gemeente Hellendoorn hun handtekening gezet onder de participatieverklaring. Dit is een landelijk verplicht onderdeel geworden van het inburgeringsexamen. Met het ondertekenen van deze verklaring erkennen statushouders de normen, waarden en de Nederlandse grondwet.

Burgemeester Anneke Raven en wethouder Anja van den Dolder waren aanwezig bij de uitreiking.

Twee voorbereidende workshops
In twee voorbereidende workshops van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn en de gemeente Hellendoorn gingen de deelnemers met elkaar en met de begeleiders in gesprek over thema’s als financiën, in en om het huis, onderwijs en gezondheidszorg. Al doende kwamen ook Nederlandse omgangsvormen, waarden en normen en de grondwet aan bod. De deelnemers deden een spel waarin ze zelf aangaven welke waarden en normen zij belangrijk of onbelangrijk vinden.

Niet vanzelfsprekend
Dingen die wij heel vanzelfsprekend vinden, kunnen voor anderen heel vreemd zijn. Zo vertelde één van de deelnemers dat hij in het begin met de fiets over de grote weg reed in plaats van over het fietspad. Hij wist niet dat er een speciaal pad was voor fietsen. Hij stelde erg op prijs dat de politie hem daar toen vriendelijk op wees.
En zo zijn er nog veel meer dingen waar nieuwkomers in Nederland aan moeten wennen en die ze zich eigen moeten maken om zich hier thuis te voelen. De participatieverklaring kan daarbij helpen.