• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

De participatieworkshop

Stichting De Welle

Het ondertekenen van de participatieverklaring is een verplicht onderdeel geworden van het inburgeringsexamen. Met het ondertekenen van deze verklaring erkennen statushouders de normen, waarden en de Nederlandse grondwet.

In de gemeente Hellendoorn hebben we het traject vormgegeven over twee workshops waarin niet alleen de waarden, normen en Nederlandse grondwet aan de orde komen, maar ook de thema’s financiën, in en om het huis, onderwijs en gezondheidszorg worden besproken.

Afgelopen woensdag vond de eerste workshop plaats waaraan zes statushouders deel namen. Volgende week wordt de tweede workshop gegeven en dan komen de thema’s gezondheidszorg en onderwijs aan de orde. Het was erg mooi om te zien dat men zo actief mee deed tijdens de workshop van afgelopen woensdag. Zo werd er eerst uitgelegd wat waarden en normen betekenen en vervolgens werd het spel ‘muurtje bouwen’ gedaan. Hier moesten de deelnemers zelf aangeven welke waarden en normen zij belangrijk, minder belangrijk en/of onbelangrijk vinden.

Ook werd er gevraagd welke ervaring men in Nederland leuk, minder leuk of niet leuk vond. Een van de deelnemers gaf aan dat hij – toen hij nog in een AZC woonde – met de fiets over de grote weg reed in plaats van over het fietspad. Hij wist niet dat er een speciaal pad was voor fietsen. Hij werd daar op geattendeerd door politieagenten en vond het fijn dat de agenten hem het verschil vriendelijk hebben uitgelegd.
Iets wat Nederlanders als heel vanzelfsprekend ervaren, is vaak voor anderen niet zo. Dat blijkt wel weer.

Er werden goede, kritische vragen gesteld en men gaf aan dat deze middag erg verhelderend was.