• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

De Welle behaalt keurmerk voor personenalarmering!

638 376 Stichting De Welle

Stichting De Welle, de welzijnsorganisatie in Wierden en Hellendoorn, heeft op 21 mei het WDTM certificaat in de wacht gesleept. WDTM staat voor Wonen Diensten Techniek voor Mensen. Het certificaat is een getuigschrift en biedt het bewijs dat het systeem echt veilig is.

Stichting De Welle biedt al ruim 10 jaar personenalarmering aan voor ouderen maar ook voor mensen met een beperking. Deze groep blijft tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen . Personenalarmering is één van de zaken die het voor deze mensen mogelijk maakt en het gevoel van veiligheid vergroot. Door een druk op de knop wordt er verbinding gemaakt met een meldkamer die vervolgens contact opneemt met of de thuiszorg of familie/buren

De beoordelende organisatie KIWA was een hele dag lang op bezoek bij De Welle en sprak hier met medewerkers van de (financiële) administratie en de eigen technische dienst. Ook zijn de vrijwillige monteurs stevig aan de tand gevoeld. Het bleef echter niet bij praten alleen. Ook in de praktijk moet het kloppen. Er werd dus uitvoerig gecontroleerd of De Welle aan alle kwaliteitseisen voldoet. Voldoen de apparaten aan alle technische eisen, hoe en hoe snel wordt er gereageerd op storingen en hoeveel tijd zit er tussen de aanvraag en de werkelijke aansluiting? Alle werkzaamheden vanaf aansluiten tot beëindigen van de personenalarmering werden nauwkeurig onder een vergrootglas gelegd.

Aan het einde van de dag gaf KIWA aan geen enkel minpunt te hebben kunnen ontdekken. Een prachtig resultaat! KIWA sprak bovendien haar waardering uit voor het feit dat de monteurs zich allemaal inzetten op vrijwillige basis en heel snel plaatsen of een mogelijke storing oplossen. Dat verhoogt het gevoel van veiligheid bij de gebruikers van het systeem.

Wilt u meer informatie over personenalarmering? Neem dan contact op met Stichting De Welle via 0548-638810. Mailen kan naar alarmering@stichtingdewelle.nl .