• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

De Welle in Beeld – april 2017

Stichting De Welle

De Welle in Beeld is een maandelijks televisieprogramma gemaakt door vrijwilligers van Stichting De Welle.
Items van deze maand zijn:
Themabijeenkomst dementie Wmo-raad, paasattentie voor vrijwilligers, wijkschouwen, HellendoornDoet! met vacature Kinderboerderij.