• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

De Welle in tijden van corona

1024 576 Stichting De Welle

Wat gebeurt er momenteel binnen De Welle?

Coronatijd, dus het zal wel rustig zijn, denkt u misschien. Dat niets minder waar is, kunnen onze collega’s stuk voor stuk beamen. Dat het ánders is, dat dan weer wel. Graag geven we een update van de zaken en projecten waar De Welle momenteel mee bezig is.

VRIJWILLIGERSWERK
Dit jaar is het Nationaal jaar van de Vrijwillige Inzet. Dit hele jaar is er extra aandacht voor vrijwilligerswerk in de gemeente Wierden en Hellendoorn. Interviews met vrijwilligers in de lokale pers, een waarderingscampagne, een dank-je-wel-activiteit voor vrijwilligers en het lanceren van het Vrijwilligerscollege, waarvan de eerste online workshop EHBO al deze maand gepland staat. HellendoornDoet! en WierdenDoet! draaien gewoon door, al zijn er momenteel minder vrijwilligersvacatures dan gebruikelijk. De coördinatoren zijn tevens bezig met het uitzetten van een Expeditie Nieuwe gezichten waar 5 organisaties kunnen aanhaken die op zoek zijn naar uitbreiding van hun vrijwilligersbestand.

Een groep collega’s is bezig met het herzien van ons interne vrijwilligersbeleid. In dit document hebben wij ons vrijwilligersbeleid vastgelegd en kunt u lezen hoe wij met onze vrijwilligers omgaan, wat wij van onze vrijwilligers verwachten en wat zij van De Welle mogen verwachten. Helderheid over wat vrijwilligers voor de organisatie kunnen betekenen en omgekeerd bevordert een prettig werkklimaat. Niet alleen een visie op vrijwilligerswerk ten behoeve van onze eigen organisatie is hierbij van belang, maar ook hoe wij met onze vrijwilligers omgaan vanaf het moment dat een vrijwilliger bij ons start tot het moment van vertrek.

Taalmaatjes hebben zoveel mogelijk onderling contact via beeldbellen en proberen op die manier continuïteit in hun contact te houden.

JONGERENWERK
Corona steunpakket voor jongeren gemeente Hellendoorn
Dat ook de jongeren zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen, is geen geheim. Om jongeren te helpen heeft het kabinet een Jeugdpakket Corona in het leven geroepen. Elke gemeente is gevraagd om in gesprek te gaan met jongeren, activiteiten voor en met jongeren te organiseren en het jongerenwerk nog verder te versterken. Marian Freriks is aangesteld als coördinator jeugdpakket. Onze jongerenwerkers spelen in dit project een belangrijke rol en er zijn al veel gave ideeën die uitgewerkt moeten worden. Een thema dat bijvoorbeeld al besproken is, is rapmuziek….. Nieuwsgierig? Wordt vervolgd!

Het jongerencentrum was al geruime tijd open voor maximaal 8 bezoekers tegelijkertijd. Vanaf vorige week zijn er 20 jongeren welkom in Place 2 Be. Aanmelden van te voren is ook niet meer nodig, dat kan aan de deur. Wel geldt vol = vol.  Dus kom weer eens langs!

Jongerenwerk gemeente Wierden
Afgelopen week vonden er wintergames plaats met onder andere een dropping. Tevens zijn er in de gemeente Wierden enquêtes onder jongeren uitgezet, waar 273 reacties op zijn gekomen. Dat is een mooi aantal om actie op te ondernemen! Ook hier gaan jullie nog meer van horen binnenkort.

In mei starten we in Wierden met de weerbaarheidstraining.

Join us
Join us bijeenkomsten vinden gewoon plaats. Er is nog plek voor jongeren die zich vaak eenzaam voelen en worstelen met het maken van vrienden. Een avond vrijblijvend meekijken kan! Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 18.30-20.00 uur (in verband met de avondklok) (de normale tijden: 18.30-21.30 uur)

OUDERENWERK
Ook de eenzaamheid bij ouderen slaat hard toe. Activiteiten die niet doorgaan, het sociale leven dat stil is komen te staan.

Onze collega Kayra is hard aan de slag geweest met Dag!enDoen!, de app waar ook de digitale huiskamer onder valt. In week 3 startten we met deze app waarbij ouderen in het algemeen en deelnemers aan activiteiten van De Welle in het bijzonder elkaar digitaal kunnen blijven ontmoeten. De focus voor de komende tijd ligt nog op: het werven van een testteam onder eigen vrijwilligers
en het vullen van een activiteitenschema die door het testteam worden getest

In Wierden zijn er vragenlijsten voor Fijn Leven verstuurd, zodat we hopelijk eind april/begin mei een vervolg kunnen maken met dit project.

Voor de diensten maaltijdvoorziening aan huis en personenalarmering geldt dat zoals gebruikelijk doordraait.

Ouderen kunnen nog steeds een beroep doen op De Welle als het gaat om praktische hulp bij boodschappen of een luisterend oor.

Sinds 8 maart is Kom d’r weer gestart.

In het kader van Senioren Op Eigen Kracht zijn de preventieve huisbezoeken door onze vrijwilliger seniorenvoorlichters telefonisch gedaan. In principe is er nu weer mogelijkheid tot huisbezoek (1 op 1) mits de vrijwilliger en cliënt daar beide toe bereid zijn.

Huisbezoeken door de ouderenadviseur (beroepskracht) zijn op aanvraag zoals gebruikelijk doorgegaan.

Automaatje
Het medisch noodzakelijk vervoer wordt nog steeds volop gereden binnen De Welle, want ook in coronatijd gaan bezoekjes aan de huisarts en het ziekenhuis gewoon door. Een aantal vrijwilligers heeft aangegeven deze ritten te willen blijven doen. Ook het vaccinatievervoer is inmiddels in gang gezet, zodat ouderen die niet zelfstandig op de priklocatie kunnen komen, een beroep kunnen doen op vervoer door vrijwilligers van Automaatje.

Belasting
Per 1 maart kan men de belastingaangifte weer invullen. Voor velen is dit niet het leukste klusje. Gelukkig is de belastingservice van De Welle actief. Deze is vanwege corona wat anders opgezet dan gebruikelijk, maar u kunt uw aangifte gewoon door ons laten verzorgen.

Even Buurten/Signaal
In april kunt u een nieuwe uitgave van dit informatieboekje op uw deurmat verwachten. Op dit moment wordt er aan de teksten gewerkt die in deze uitgave zullen verschijnen. In totaal zijn er binnen de gemeentes Wierden en Hellendoorn zo’n 300 vrijwilligers actief die zich met de bezorging bezighouden. Er zijn geregeld wijzigingen binnen het vrijwilligersveld. Het zorgen dat alles klopt voordat het nieuwe boekje uitkomt, is dan ook een hele klus.

PEUTERWERK
Na de voorjaarsvakantie zijn de peuters deze week weer begonnen. De leidsters hebben ze in de lockdown ontzettend gemist en zijn erg blij dat de peuters mogen komen. Sinds 1 maart zijn alle groepen bezig met het thema wonen! In coronatijd is er veel WhatsApp contact geweest met ouders en peuters, zijn er diverse opdrachtjes voorbereid die de peuters thuis konden doen. En spijkerden de peuterspeelzaalleidsters hun kennis bij door het volgen van allerlei interessante webinars.

VLUCHTELINGENWERK
Er worden weer statushouders opgevangen en – op afstand – intakegesprekken gevoerd. Tevens is VluchtelingenWerk bezig met de voorbereidingen van het project Klein gebaar waarbij Nijverdalse rolletjes worden uitgedeeld aan gezinnen binnen VluchtelingenWerk. En wordt er deze week bekeken of er weer een begin gemaakt kan worden met taalstages op de kinderboerderij. In samenwerking met de raad van kerken vindt in maart de paasactie plaats. Minima en statushouders krijgen een bon om wat lekkers te kopen. Ook wordt in maart een belactie onder statushouders gehouden om te horen hoe het met ze gaat in deze coronatijd. VluchtelingenWerk werkt actief mee aan de activiteiten die georganiseerd worden in het kader van coronapakker jeugd. Kinderen van statushouders worden aangemoedigd aan deze activiteiten deel te nemen.

WIJK- EN BUURTWERK
Het mooiste kiekje
Inmiddels zijn we al twee maanden bezig met dit succesvolle project. Het vierde thema, landschap, is in volle gang. Komende week wordt het laatste thema aangekondigd. Dit thema luidt tevens het einde van dit project in. Er zijn momenteel in totaal ruim 300 foto’s aangeleverd. Het project diende meerdere doelen: mensen erop uit sturen in coronatijd om in beweging te blijven, een zinvolle tijdsbesteding te bieden. Maar ook de thuisblijvers laten meegenieten van die prachtige plaatjes. De verbinding die gezocht is met de beroepsfotografen uit de gemeentes zorgen voor een leereffect. Zij geven de deelnemers gedurende dit project namelijk zeer bruikbare fotografietips om nog beter te worden!

De Welle biedt ondersteuning bij de online vergaderingen van de Wmo-raad.

SPORTBUURTWERK
In de gemeente Wierden is collega Bart bezig met de voorbereidingen voor de naderende Koningsspelen. Deze spelen zullen dit jaar anders vormgegeven worden, wat natuurlijk alles met corona te maken heeft. Dit jaar wordt een programma op maat voor de basisscholen gerealiseerd, waartoe de eerste stappen inmiddels zijn gezet. De komende weken staan in het teken van afstemming met het basisonderwijs.

Lokaal sportakkoord. In beide gemeentes is het lokaal sportakkoord ondertekend. In de gemeente Hellendoorn heeft een projectgroep – bestaande uit een aantal sportpartijen –  gekeken naar een nieuw totaalplatform voor sport. Er zijn diverse ideeën geopperd.

In de gemeente Wierden gaat sportbuurtwerk kijken hoe sportpartijen beter met elkaar in verbinding kunnen komen. Hoe kunnen sportpartijen samenwerken om tot mooie projecten te komen? Vraag en aanbod daarvan beginnen nu samen te komen, waarbij het sportbuurtwerk van De Welle de verbindende rol op zich neemt.