• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Bijeenkomst AVG voor vrijwilligersorganisaties

Stichting De Welle

Op 25 mei vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet geldt voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren, dus ook voor vrijwilligersorganisaties. Veel organisaties zitten echter nog met de handen in het haar. Speciaal voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen organiseert De Welle daarom op maandag 7 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de Hellendoornzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur een bijeenkomst over deze AVG.

De bijeenkomst is een samenwerking van ‘Office In a Box’, ‘Daniels Huisman Advocaten’, ‘notaris Brummelhuis’ en ‘Dazzle’. Een unieke samenwerking tussen ICT, juridische en organisatorische ondernemingen. Veel organisaties zijn nog niet (geheel) op de hoogte van de nieuwe wet of gaan ervan uit dat er niet zo snel datalekken voorkomen. In de praktijk blijkt echter het tegendeel! Veel instellingen lopen nog altijd tegen de feiten aan. Hoe kunnen enorme boetes door het niet-nakomen van de AVG vermeden worden en hoe bereid je je het beste voor op de nieuwe privacywetgeving? Om hoge kosten te kunnen besparen, hebben de bovengenoemde partijen samen het principe ‘Checkjedatalek.nl’ gecreëerd. Aan de hand van een interactieve presentatie worden aanwezigen zo goed mogelijk voorbereid op de AVG.

Aanmelden kan via Stichting De Welle, s.schreurs@stichtingdewelle.nl of 0548-638807. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar, dus snel aanmelden is gewenst. Om zoveel mogelijk organisaties de kans te geven om aan te sluiten, geldt een maximum van 1 persoon per organisatie. et flexibel” misschien voor een enkeling, maar voor de meesten zeker niet.
Het was een gezellige ochtend waar menig foto is gemaakt.