• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Coulanceregeling deelnemersbijdrage

1024 683 Stichting De Welle

Veel van de activiteitengroepen die onder De Welle (gemeente Hellendoorn) vallen, hebben er voor gekozen om de activiteiten voorlopig niet door te laten gaan in verband met het coronavirus. Heel begrijpelijk, omdat we tijdens de activiteiten aan veel RIVM-richtlijnen moesten voldoen. Er mocht bijvoorbeeld geen koffie geschonken worden waardoor het minder gezellig werd.

Wat we na de lockdown weer kunnen organiseren, is nog niet duidelijk. Daarom hebben we besloten om de deelnemersbijdrage van € 7,50 niet te incasseren voor het eerste halfjaar 2021.