• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Diaconie Protestantse gemeente Hellendoorn schenkt € 1000,- aan plaatselijk VluchtelingenWerk.

Stichting De Welle

 

Op 18 mei jl. kwam een afvaardiging van de protestantse gemeente Hellendoorn op de koffie bij VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn. Er werd aandacht besteed aan het feit dat ook VluchtelingenWerk is mee verhuisd naar het Huis voor Cultuur en Bestuur. Er is bij die verhuizing een fysieke scheiding gecreëerd door middel van een front- en backoffice. De frontoffice bevindt zich beneden tegenover de balie van werk en inkomen van de gemeente. VluchtelingenWerk heeft daar de beschikking over twee balies. Ook kan er uitgeweken worden naar de spreekkamers waar ook de gemeente gebruik van maakt. Binnenkort wordt daar nog een wand geplaatst om de privacy van de cliënten beter te waarborgen. Het VluchtelingenWerk kent 64 vrijwilligers die allen zeer actief zijn vanuit zijn/haar eigen expertise. Statushouders worden vanaf de huisvesting in een woning in de gemeente Hellendoorn begeleid door VluchtelingenWerk gedurende minimaal 3 en maximaal 5 jaar. VluchtelingenWerk is, naast de gemeente, het aanspreekpunt voor de statushouders in deze periode. Er wordt niet alleen ingezet op inburgering (scholing), maar ook op toeleiding naar (vrijwilligers)werk, deelname aan sportverenigingen en sociale culturele activiteiten. Om dat laatste een extra boost te geven en nét dat verschil te kunnen maken voor de statushouders, is een gift van € 1000,- ontvangen. VluchtelingenWerk dankt de diaconie hartelijk voor de steun!