• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

DNA van de gemeente Hellendoorn: de toepassing van Big Data!

1024 683 Stichting De Welle

De Wmo-raad organiseert op 28 november een themabijeenkomst over de toepassing van big data in de gemeente Hellendoorn.

Welke activiteiten we ook ondernemen, we laten allemaal sporen na. Voorbeelden van deze sporen zijn onze social-media activiteiten, het bezoekersgedrag op een website, je bonuskaart van de supermarkt of het gebruik van slimme meters binnen de energiesector.

Big Data in de gemeente Hellendoorn

Binnen onze gemeente zijn veel anonieme gegevens beschikbaar en een bureau heeft dit voor de Gemeente Hellendoorn in één systeem samengevoegd. Hier maakt de gemeente sinds kort gebruik van.  Het analyseren van bepaalde doeltreffende informatie biedt veel mogelijkheden. Waar kan big data voor gebruikt worden? Big data op zichzelf is geen doel. Het effectief beantwoorden of oplossen van een vraagstuk wel. Een gemeente kan big data gebruiken voor het ontwikkelen van beleid, het inzichtelijk maken van mogelijke behoeften en wensen van inwoners op wijkniveau, fraude detectie, vergroten veiligheid etc.

Op welke manier kan big data iets betekenen voor organisaties en inwoners van onze gemeente en welke informatie is er al bekend? De Wmo-raad laat zich graag informeren.

Op woensdag 28 november is er om 19.30 uur in de Haarlezaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur een presentatie over dit thema. Door hier aansluitend met elkaar in gesprek te gaan hoopt de Wmo-raad meer inzicht te krijgen hierover. De bijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk en u bent van harte welkom om mee te praten of te luisteren.