• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Buurtwerk

Buurtwerk bindt, stimuleert en faciliteert. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van Buurtwerk is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Dit doen wij volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

De sportbuurtwerker zorgt dat mensen meer gaan sporten en bewegen en actiever met hun gezondheid bezig zijn. Met sport als middel, of aansluitende activiteiten, werkt Michel Zink aan uiteenlopende sociale doelen. Op die manier verbetert hij het welzijn van diverse doelgroepen in de wijken. De sportbuurtwerker verbindt partijen om samen tot een mooi activiteitenaanbod te komen en neemt drempels weg om mee te doen. Hij kent het bestaande aanbod, creëert indien nodig nieuw aanbod en zorgt ervoor dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van onze inwoners. Daarnaast stimuleert hij sport- en beweegaanbieders om zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen en begeleidt of adviseert hen hierbij.

Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of zijn er misschien
problemen in uw leefomgeving? Schakel uw gebiedscoördinator in! Zij denken
met u mee, bieden een luisterend oor en brengen mensen en organisaties met
elkaar in contact.De gebiedscoördinatoren van Stichting De Welle werken in de gemeente Hellendoorn en zijn er voor u! Zij wijzen u de weg binnen de gemeente,
wel zo makkelijk!

Zie rechtsonder voor de contactgegevens van de gebiedscoördinator in uw gebied!

 • null

  Yvonne Posthuma

  06-28211059

 • null

  Stefanie Slot

  06-81791622

 • null

  Bart Benneker

  06-31165091

Wijkschouw Groot Lochter en ’n Oaln Diek
Stichting De Welle

De eerste twee wijkschouwen van dit jaar komen er aan! Dinsdag 19 april staat er een wijkschouw in ’n Oaln Diek gepland. Deze start bij het Diekhuus aan de P.C. Boutenstraat. Donderdag 21 april is er een wijkschouw in Groot Lochter en wordt er verzameld bij De Vleugel aan de Bachlaan. Aanvangstijd is 19.00 uur.…

WeeWeeCafee 6 april
Stichting De Welle

Het WeeWeeCafee is een initiatief van wijkvereniging De Kruidenwijk en de Raad van Kerken. Zij bekostigen deze bijeenkomsten die maandelijks worden gehouden in Kulturhus De Kruidenwijk. Samen met de onmisbare steun van Stichting De Welle wordt er elke maand gezorgd voor een programma voor onze doelgroep: alle mensen die zonder werk zitten en op zoek…