• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Buurtwerk

Buurtwerk bindt, stimuleert en faciliteert. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van Buurtwerk is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Dit doen wij volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

De sportbuurtwerker zorgt dat mensen meer gaan sporten en bewegen en actiever met hun gezondheid bezig zijn. Met sport als middel, of aansluitende activiteiten, werkt Michel Zink aan uiteenlopende sociale doelen. Op die manier verbetert hij het welzijn van diverse doelgroepen in de wijken. De sportbuurtwerker verbindt partijen om samen tot een mooi activiteitenaanbod te komen en neemt drempels weg om mee te doen. Hij kent het bestaande aanbod, creëert indien nodig nieuw aanbod en zorgt ervoor dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van onze inwoners. Daarnaast stimuleert hij sport- en beweegaanbieders om zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen en begeleidt of adviseert hen hierbij.

Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of zijn er misschien
problemen in uw leefomgeving? Schakel uw gebiedscoördinator in! Zij denken
met u mee, bieden een luisterend oor en brengen mensen en organisaties met
elkaar in contact.De gebiedscoördinatoren van Stichting De Welle werken in de gemeente Hellendoorn en zijn er voor u! Zij wijzen u de weg binnen de gemeente,
wel zo makkelijk!

Zie rechtsonder voor de contactgegevens van de gebiedscoördinator in uw gebied!

 • null

  Yvonne Posthuma

  06-28211059

 • null

  Stefanie Slot

  06-81791622

 • null

  Bart Benneker

  06-31165091

Woonservicefestival in het gemeentehuis van Wierden!
Stichting De Welle

Prettig wonen in je huis en in je woonomgeving. Of zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Dat wil toch iedereen? Misschien ben je op zoek naar nieuwe activiteiten, wil je vrijwilligerswerk doen of ben je benieuwd wat je tegenwoordig allemaal met technologische snufjes in huis kunt en hoe het huis van de…

Open huis en opening wijkgebouw ’n Kadiek
Stichting De Welle

Op zaterdag 29 augustus van 13.30 tot 16.00 uur houdt Dorpshuis ’n Kadiek samen met de dagbesteding Uit en Thuis van ZorgAccent een open huis. Om 14.00 uur vindt de officiële openingshandeling plaats door gebiedswethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn en een cliënt van de dagbesteding. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om de verbouwing…