• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Buurtwerk

Buurtwerk verbindt, stimuleert en faciliteert. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van Buurtwerk is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Dit doen wij volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

De sportbuurtwerker zorgt dat mensen meer gaan sporten en bewegen en actiever met hun gezondheid bezig zijn. Met sport als middel, of aansluitende activiteiten, wordt aan uiteenlopende sociale doelen gewerkt ter verbetering van het welzijn van diverse doelgroepen in de wijken. De sportbuurtwerker verbindt partijen om samen tot een mooi activiteitenaanbod te komen en neemt drempels weg om mee te doen. Hij kent het bestaande aanbod, creëert indien nodig nieuw aanbod en zorgt ervoor dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van onze inwoners. Daarnaast stimuleert hij sport- en beweegaanbieders om zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen en begeleidt of adviseert hen hierbij.

Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of zijn er problemen in uw leefomgeving? Leg deze voor aan de gebiedscoördinator van De Welle! Zij denkt met u mee, biedt een luisterend oor en brengt mensen en organisaties met elkaar in contact. De gebiedscoördinator werkt in de gehele gemeente Hellendoorn en is er voor u!

Zie rechtsonder voor de contactgegevens van de gebiedscoördinator of stuur een e-mail naar buurtaanzet@stichtingdewelle.nl.

Het WeeWeeCafee werkeloos?
Stichting De Welle

Was bovenstaande kop maar waar: dan waren er geen werklozen meer in de gemeente Hellendoorn! Zover is het helaas nog niet. Er komen geregeld nog tussen de 25 en 40 personen naar het WeeWeeCafee. Maar het WeeWeeCafee is nu op zomerreces. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten gepland en is het WeeWeeCafee…

Wijkschouw Groot Lochter en ’n Oaln Diek
Stichting De Welle

De eerste twee wijkschouwen van dit jaar komen er aan! Dinsdag 19 april staat er een wijkschouw in ’n Oaln Diek gepland. Deze start bij het Diekhuus aan de P.C. Boutenstraat. Donderdag 21 april is er een wijkschouw in Groot Lochter en wordt er verzameld bij De Vleugel aan de Bachlaan. Aanvangstijd is 19.00 uur.…