• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Buurtwerk

Buurtwerk verbindt, stimuleert en faciliteert. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een actieve rol nemen, een bijdrage leveren aan het sociale leven in de buurt en op individueel niveau (blijven) leren. De inzet van Buurtwerk is gericht op het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het perspectief is daarbij tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Dit doen wij volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

De sportbuurtwerker zorgt dat mensen meer gaan sporten en bewegen en actiever met hun gezondheid bezig zijn. Met sport als middel, of aansluitende activiteiten, wordt aan uiteenlopende sociale doelen gewerkt ter verbetering van het welzijn van diverse doelgroepen in de wijken. De sportbuurtwerker verbindt partijen om samen tot een mooi activiteitenaanbod te komen en neemt drempels weg om mee te doen. Hij kent het bestaande aanbod, creëert indien nodig nieuw aanbod en zorgt ervoor dat het sport- en beweegaanbod aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van onze inwoners. Daarnaast stimuleert hij sport- en beweegaanbieders om zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen en begeleidt of adviseert hen hierbij.

Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of zijn er problemen in uw leefomgeving? Leg deze voor aan de gebiedscoördinator van De Welle! Zij denkt met u mee, biedt een luisterend oor en brengt mensen en organisaties met elkaar in contact. De gebiedscoördinator werkt in de gehele gemeente Hellendoorn en is er voor u!

Zie rechtsonder voor de contactgegevens van de gebiedscoördinator of stuur een e-mail naar buurtaanzet@stichtingdewelle.nl.

Dorpsbudget Nijverdal verdeeld
150 150 Stichting De Welle

De commissie van het dorpsbudget Nijverdal heeft 23 aanvragen ontvangen, waaronder activiteiten in het kader van 70 jaar bevrijding. De commissie had een breder spreidingspatroon aan activiteiten verwacht. Zo zaten er weinig aanvragen tussen die gericht waren op jongeren. Daar waar dat wel het geval was, kregen deze dan ook een streepje voor. Alle aanvragen…

Schilderen in de Kruidenwijk heeft nog plekken beschikbaar!
Stichting De Welle

Lijkt het u leuk om (elke) vrijdag te schilderen, gezellig samen te zijn en uw eigen creatie(s) te maken? Meld u dan nu aan voor de schilderactiviteit in de Kruidenwijk. Er is nog plek! Therese, een vrijwilligster, leidt de schildersgroep op de vrijdag. Zij krijgt daarbij ondersteuning van Betty. Er kunnen maximaal 15 personen aan…