• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Meervoudige Intelligenties

Om zo goed mogelijk in te spelen op de uniekheid van uw kind, bieden wij een totaalprogramma aan waarbij uw kind zijn of haar unieke ‘talenten  kan ontwikkelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de methode Piramide te ondersteunen met het model Meervoudige Intelligenties (MI).

MI gaat ervan uit dat kinderen verschillend leren. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Door kinderen goed te observeren kunnen we aansluiten op de unieke persoonlijke belevingswereld van ieder kind. We spelen in op waar een kind goed in is, op wat het kan en niet op wat het niet kan. We gaan hierbij uit van de eigen kracht van uw kind. Dit geeft uw kind zelfvertrouwen en biedt een goede basis om spelend te leren. Met deze ontwikkelingsgerichte en ontdekkingsgerichte werkwijze bereiden we uw kind alvast voor op het primair onderwijs.

Of lees hier over de persoonlijke ervaring van een moeder:

“Mag ik vandaag naar school?”

Deze vraag stelt de driejarige Mirthe Kamp bijna elke dag aan haar moeder Gerdien. Sinds haar tweede verjaardag gaat ze op maandag en woensdag naar peuterspeelzaal De Boomgaard in Wierden.

Gerdien: “Mirthe vindt het erg leuk om naar ‘school’ te gaan. Want zo noemen we het. ‘Peuterspeelzaal’ is ook wel een hele mond vol. En zo went ze er alvast aan. De keuze voor de peuterspeelzaal is puur voor haar sociale ontwikkeling. Anders wordt het straks wel een heel grote overgang van ‘niks’ naar vijf dagen per week naar de basisschool. Je wilt toch graag dat je kind goed meedoet met de anderen.”

Persoonlijke aandacht
Haar broer Jorn is 1,5 jaar ouder en ging haar voor op De Boomgaard. Hij had wat meer tijd nodig om te wennen, vertelt zijn moeder. “De peuterleidsters speelden daar goed op in. Omdat Jorn er al naartoe ging, was deze stap voor Mirthe gemakkelijker. Maar ook nu zie ik dat, als kinderen het wat moeilijker hebben, de leidsters dat goed oppakken door het kindje op zo’n moment echt even persoonlijke aandacht te geven.”

Zelf kiezen
“Als de kinderen ‘s morgens binnenkomen, mogen ze eerst zelf kiezen wat ze willen doen. Dat kan van alles zijn: kleien, kleuren, gelijk de poppenhoek in… Net waar ze zin in hebben. Mirthe vindt vooral muziek erg leuk. Ze zingt en danst graag. Het aanbod van De Boomgaard is heel divers. De dag eindigen ze altijd gezamenlijk, met muziek. Wat ze tussendoor doen, hoor ik van Mirthe als ik haar kom ophalen. Dan vertelt ze enthousiast dat ze buiten hebben gespeeld of een wandeling gemaakt om bladeren te zoeken. Af en toe worden we als ouders uitgenodigd, bijvoorbeeld om de werkjes van de kinderen te bekijken. Recent hebben ouders samen met hun kind een kunstwerk gemaakt. Dat was tijdens de kunstweek. Erg leuk om daar op die manier bij betrokken te worden.”

Klaar voor de basisschool
“Over een half jaar gaat Mirthe naar de basisschool. Ze kijkt daar al een beetje naar uit. Elke dag gaat ze mee om Jorn weg te brengen en zit dan ook even in het lokaal. ‘Als ik vier ben, mag ik naar Jorn zijn klas’, zegt ze dan. Dankzij de peuterspeelzaal is ze daar straks helemaal klaar voor.”