• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Peuters – Aanmelden / afmelden

Aanmelden van uw peuter
U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 18 maanden voor de peuterspeelzaal van uw keuze door het inschrijfformulier op deze site in te vullen. Bij inschrijving brengen wij u € 15,– in rekening. Uw peuter is welkom op de peuterspeelzaal vanaf 2 jaar. Kinderen worden geplaatst in volgorde van inschrijving. Zodra er plek is, kan uw kind worden geplaatst. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeuren voor dagdelen die u kunt aangeven op het inschrijfformulier. Wel is het zo dat hoe minder voorkeur u opgeeft, hoe sneller uw kind kan worden geplaatst.

Afmelden van uw peuter
U dient uw peuter af te melden uiterlijk 2 maand voordat uw kind de peuterspeelzaal zal verlaten. Afmelden kan door dit telefonisch door te geven aan Stichting De Welle, telefoonnummer 0546-571693 of via de mail naar j.voortman@stichtingdewelle.nl.

Tarieven
Alle peuterspeelzalen van de Stichting De Welle vallen onder de wet Kinderopvang. De tarieven zijn onderverdeeld in 2 soorten:
Tarief Tweeverdieners
Tarief Kostwinner

Tarief Tweeverdieners per 1 januari 2019
U betaalt dit tarief indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dit geldt bijvoorbeeld als u beiden werkt, een re-integratietraject volgt of aan een inburgeringscursus deelneemt.
U betaalt een vaste bruto uurprijs van €8,50 per uur (voor 5 uur per week en 40 weken per jaar). Hierover ontvangt u nog kinderopvangtoeslag, waardoor uw kosten zullen dalen.
Via de site www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag die u kunt ontvangen. Vergeet u echter niet de toeslag aan te vragen binnen 3 maanden na start van de opvang.

Tarief Kostwinner per 1 januari 2019
Indien u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De gemeente subsidieert daarnaast een deel van de kosten.
U vindt HIER de inkomensafhankelijke ouderbijdrage tarieven.
Wenst u gebruik te maken van het tarief Kostwinner, dan dienen beide ouders/verzorgers een inkomensverklaring op te sturen aan de administratie. Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst.
Daarnaast dient u een verklaring voor kostwinner in te leveren. Die kunt u HIER  downloaden.

Hier kunt u alle informatie omtrent de Tarieven downloaden.
U kunt HIER het Reglement Peuterspeelzalen Stichting De Welle downloaden.
U kunt HIER de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de brancheorganisatie downloaden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stichting De Welle, telefoonnummer 0546-571693 of mailen naar:
Jeanet Voortman, administratie, j.voortman@stichtingdewelle.nl.

Sites waarop u meer informatie kunt inwinnen:
Belastingdienst/Toeslagen: www.toeslagen.nl
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang: www.boink.info/harmonisatie