• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Peuters – Aanmelden / afmelden

Aanmelden van uw peuter
U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 18 maanden voor de peuterspeelzaal van uw keuze door het inschrijfformulier op deze site in te vullen. Bij inschrijving brengen wij u € 15,– in rekening. Uw peuter is welkom op de peuterspeelzaal vanaf 2,5 jaar. Voor kinderen vanaf 2 jaar is beperkt plaats. Kinderen worden geplaatst in volgorde van inschrijving. Zodra er plek is, kan uw kind worden geplaatst. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeuren voor dagdelen die u kunt aangeven op het inschrijfformulier. Wel is het zo dat hoe minder voorkeur u opgeeft, hoe sneller uw kind kan worden geplaatst.

Afmelden van uw peuter
U dient uw peuter af te melden uiterlijk 2 maand voordat uw kind de peuterspeelzaal zal verlaten. Afmelden kan door dit telefonisch door te geven aan Stichting De Welle, telefoonnummer 0546-571693 of via de mail naar j.voortman@stichtingdewelle.nl.

Tarieven
Alle peuterspeelzalen van de Stichting De Welle vallen onder de wet Kinderopvang. De tarieven zijn onderverdeeld in 2 soorten:
Tarief Tweeverdieners
Tarief Kostwinner

Tarief Tweeverdieners per 1 januari 2019
U betaalt dit tarief indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dit geldt bijvoorbeeld als u beiden werkt, een re-integratietraject volgt of aan een inburgeringscursus deelneemt.
U betaalt een vaste bruto uurprijs van €8,50 per uur (voor 5 uur per week en 40 weken per jaar). Hierover ontvangt u nog kinderopvangtoeslag, waardoor uw kosten zullen dalen.
Via de site www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag die u kunt ontvangen. Vergeet u echter niet de toeslag aan te vragen binnen 3 maanden na start van de opvang.

Tarief Kostwinner per 1 januari 2019
Indien u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De gemeente subsidieert daarnaast een deel van de kosten.
U vindt HIER de inkomensafhankelijke ouderbijdrage tarieven.
Wenst u gebruik te maken van het tarief Kostwinner, dan dienen beide ouders/verzorgers een inkomensverklaring op te sturen aan de administratie. Deze kunt u aanvragen bij de belastingdienst.
Daarnaast dient u een verklaring voor kostwinner in te leveren. Die kunt u HIER  downloaden.

Hier kunt u alle informatie omtrent de Tarieven downloaden.
U kunt HIER het Reglement Peuterspeelzalen Stichting De Welle downloaden.
U kunt HIER de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de brancheorganisatie downloaden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Stichting De Welle, telefoonnummer 0546-571693 of mailen naar:
Femmie Vrijburg, coördinator Peuterspeelzalen, f.vrijburg@stichtingdewelle.nl.
Jeanet Voortman, administratie, j.voortman@stichtingdewelle.nl.

Sites waarop u meer informatie kunt inwinnen:
Belastingdienst/Toeslagen: www.toeslagen.nl
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang: www.boink.info/harmonisatie