• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Diensten

We ondersteunen inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat doen we met verschillende diensten. Vrijwilligers bieden op incidentele basis ondersteuning bij werkzaamheden die te zwaar of te ingewikkeld zijn geworden en waar geen andere mogelijkheid voor handen is. Voor sommige diensten vragen we een kleine (onkosten)vergoeding.

Servicediensten:
Graag Gedaan
Bezoek en Gezelschap
Mooi Meegenomen
Klussen huis & tuin
AutoMaatje
Thuisadministratie
Maaltijden
Personenalarmering
Ouderenadviseur