• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Diensten

Belastinghulp

Hulp bij invullen formulieren

Vervoer

Klusjes aan huis

Mooi Meegenomen

Ouderenadviseur

Personenalarmering

Maaltijdvoorziening

Senioren eigen kracht

Enquête huisbezoek