• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Senioren – overzicht

Stichting De Welle ontwikkelt activiteiten en diensten die een bijdrage leveren aan het zelfstandig functioneren van senioren. Onze medewerkers en ruim 500 vrijwilligers zetten zich daar elke dag
voor in!

                                       

                                    

Ontmoet

Doen

Inspiratie

 • null

  Marisca Hutten

  Ouderenadviseur

 • null

  Marianne Pekkeriet

  0546 – 57 16 93

 • null

  Kitty van der Steege

  0546 – 57 16 93

 • null

  Dianne van Egmond

  0548-638822

Keukentafelgesprekken en de Wmo-raad
Stichting De Welle

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) van kracht. Deze hernieuwde wet regelt de overdracht van de AWBZ zorgtaken naar gemeenten. De filosofie achter deze overdracht van zorgtaken is dat gemeenten dicht bij zorgvragers staan en beter maatwerk kunnen verlenen. De overdracht van zorgtaken gaat gepaard met forse bezuinigingen. Deze bezuinigingen…

Oude Twentse Meesters: de club in penseelstreken
Stichting De Welle

In oktober is het project “Oude Twentse Meesters” van start gegaan. Een schilderproject voor ouderen dat op initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk en in samenwerking met Carintreggeland en Stichting De Welle tot stand is gekomen. De ouderen volgen minimaal acht schildersessies onder leiding van kunstenares Lidwien Rouweler en gebruiken voetbal en…