• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Samenwerking

Samenwerking met andere organisaties.

In 2013 is er, op initiatief van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn, een samenwerkingsverband opgestart met diverse onafhankelijke VluchtelingenWerk groepen in Twente.

Kaart samenwerking

De volgende participanten hebben hier zitting in:

Welzijns)organisatie Website Gemeente
Alifa www.alifa.nl Enschede
Stichting Palet www.stichting-palet.nl Oldenzaal
Losser
Dinkelland
ViaVie  Welzijn www.viaviewelzijn.nl Rijssen-Holten
Wijkracht www.wijkracht.nl Haaksbergen
Hengelo
VluchtelingenWerkgroep Almelo  Geen site Almelo
Stichting De Welle www.stichtingdewelle.nl Hellendoorn

Daarnaast werken we samen met:
Bijstandsconsultenten van de gemeente Hellendoorn
Het Maatschappelijk Werk
Woningstichting Hellendoorn
(Vreemdelingen)politie
IND
(Asiel)advocaten
Het WMO loket van de gemeente Hellendoorn
ZorgAccent
Raad van Kerken
Leger des Heils