• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Inburgering

Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Deze wet stelt dat de asielgerechtigde zelf verantwoordelijk is voor het behalen van de inburgering. Doorgaans moet dit binnen drie jaar gebeuren. Tot juli 2013 was de begeleiding bij de inburgering een taak van de gemeente, nu is dat een taak van De Welle VluchtelingenWerk. Een belangrijke taak, want als zij hier niet in begeleid worden, is het nog moeilijker de Nederlandse taal te leren en onze cultuur te begrijpen. Statushouders kunnen daardoor in de problemen komen. Een trajectbegeleider van De Welle VluchtelingenWerk ondersteunt en begeleidt de statushouder bij het vinden van passende scholing en monitort het proces. Op dit moment zijn er twee trajectbegeleiders.

De hoofdtaken voor deze functie zijn de werkzaamheden met name gericht op:

  • Het voeren van intakegesprekken met cliënten over de Wet Inburgering; hen informeren over de mogelijkheden en hen ondersteunen met het zelfbeslissingsrecht als uitgangspunt.
  • Het plannen van evaluatiegesprekken, monitoren van voortgang trajecten.
  • Contacten onderhouden met de taaldocenten en thuisbegeleiders (vrijwilligers) van De Welle VluchtelingenWerk over de voortgang van de cliënten.
  • Deelnemen aan een overlegvorm tussen de taalaanbieder, de gemeente en De Welle VluchtelingenWerk (eens in de zes weken).
  • Rapporteren van werkzaamheden in het daarvoor bestemde registratiesysteem.
  • Bijkomende administratieve vaardigheden zoals het opstellen van trajectplannen, brieven, telefoon aannemen en verdere computerwerkzaamheden.
  • Rapporteren en communiceren naar collega-trajectbegeleider en coördinator. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de coördinator.

We bieden statushouders een breed scala aan en kijken daarbij naar de wensen, mogelijkheden en capaciteiten van iemand. Het toeleiden naar vrijwilligerswerk hoort daar ook bij. Hiervoor zijn extra trajectbegeleiders aangetrokken en zij hebben nauw contact met de trajectbegeleiders WI (Werk & Inkomen) over de afstemming.

Meer over de wettelijke inburgering.