• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Vluchtelingenwerk

Bij De Welle VluchtelingenWerk werken ongeveer 50 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verdeeld over verschillende taakgroepen. Over de taakgroepen kunt u meer lezen op deze pagina. De vrijwilligers houden onze doelstellingen en kerntaken goed in het oog. Samen proberen wij blijvend een sfeer te creëren, waarin het prettig werken is. Naast de vrijwilligers werken er ook stagiaires op ons kantoor. Ook interesse in een vrijwilligersfunctie bij De Welle VluchtelingenWerk? We verwelkomen u graag!

Het doel van onze organisatie is de zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. Cliënten worden gedurende drie jaar, vanaf de intake, op maatschappelijk terrein begeleid. Juridische begeleiding reikt incidenteel verder (naar vijf jaar). Voor meer informatie over de inhoud van deze begeleiding, verwijzen wij u naar het kopje “taakgroepen”.

De Welle VluchtelingenWerk heeft 3 beroepskrachten en circa 50 vrijwilligers.

Het bestuur
Het bestuur van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn heeft een voorwaardenscheppende functie. Dit betekent dat het zorgt dat de instelling VluchtelingenWerk goed georganiseerd is, zodat de werkzaamheden voor onze doelgroep zo ongestoord mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Bestuursleden houden zich dus niet direct met de dagelijkse gang van zaken bezig. Dat is het terrein van de coördinator.

De beroepskrachten
Stichting De Welle heeft drie beroepskrachten in dienst: één coördinator VluchtelingenWerk en twee maatschappelijk (werk)begeleiders. De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle taakgroepen en de dagelijkse gang van zaken binnen VluchtelingenWerk.
Gezamenlijk sturen ze de verschillende werkzaamheden van de vrijwilligers aan, onderhouden zij contacten met vrijwilligers en netwerkpartners, nemen initiatieven om inburgering te bevorderen, het regelen van voorkomende werkzaamheden op alle terreinen binnen de stichting en het werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers. De beroepskrachten doen daarnaast de intakes en leggen huisbezoeken af om de groei en voortgang van de inburgeraar te bewaken.