• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

VluchtelingenWerk

De Stichting, opgericht op 9 mei 1988, is sinds 2008 aangesloten bij Stichting De Welle, de lokale welzijnsinstelling. Het betreft een decentrale groep; dat wil zeggen dat de begeleiding gericht is op statushouders en niet – zoals in een centrale groep – op asielzoekers.

Bij VluchtelingenWerk N-H werken ongeveer 60 vrijwilligers, duidelijk en overzichtelijk ingedeeld in taakgroepen. Zij houden daarbij de doelstellingen en kerntaken goed in het oog. Samen proberen wij blijvend een sfeer te creëren, waarin het prettig werken is. Naast de vrijwilligers werken er ook stagiaires op ons kantoor.

Het doel van onze organisatie is de zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. Dit doel wordt mede bereikt door ondersteuning van diverse taakgroepen.

Cliënten worden gedurende drie jaar, vanaf de intake, op maatschappelijk terrein begeleid. Juridische begeleiding reikt incidenteel verder (naar vijf jaar). Voor meer informatie over de inhoud van deze begeleiding, verwijzen wij u naar het kopje “taakgroepen”.

VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn heeft 2 beroepskrachten en circa 60 vrijwilligers.

Het bestuur
Het bestuur van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn heeft een voorwaardenscheppende functie. Dit betekent dat het zorgt dat de instelling VluchtelingenWerk goed georganiseerd is, zodat de werkzaamheden voor onze doelgroep zo ongestoord mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Bestuursleden houden zich dus niet direct met de dagelijkse gang van zaken bezig. Dat is het terrein van de coördinator.

De beroepskrachten
Stichting De Welle heeft twee beroepskrachten in dienst: één coördinator VluchtelingenWerk en één maatschappelijk (werk)begeleider. De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle taakgroepen en de dagelijkse gang van zaken binnen VluchtelingenWerk. Daaronder vallen het aansturen van werkzaamheden van de vrijwilligers, het onderhouden van contacten, het regelen van voorkomende werkzaamheden op alle terreinen binnen de stichting en het werven, selecteren en begeleiden van vrijwilligers. De maatschappelijk (werk)begeleider verzorgt veelal de intakes en legt huisbezoeken af in specifieke gevallen.