• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Dorpsbudget 2019

Het dorpsbudget Nijverdal

2019 wordt het 5e jaar voor het aanvragen van gelden uit het dorpsbudget Nijverdal.

Het overzicht van 2017  geeft een beeld van de aanvragen, de gevraagde bijdragen en de toezeggingen uit het dorpsbudget, alsook de uiteindelijke bijdragen. Uit dit overzicht blijkt dat de aanvragen ruim boven het beschikbare budget lagen. Het resultaat valt reuze mee en levert een overschot op wat is toegevoegd aan de reserve.

Voor het jaar 2018 hebben we een tekort begroot maar we verwachten dat dit zal meevallen. De positie van de reserve maakt het mogelijk voor 2019 extra middelen aan het beschikbare bedrag  toe te voegen. We verwachten ruim €35.000 van de gemeente te ontvangen voor het dorpsbudget Nijverdal en willen dat ophogen tot €38.000.

De aanvragen voor 2019  kunnen vanaf 1 november tot 31 december weer worden ingediend via dorpsbudgetnijverdal@stichtingdewelle.nl

De  criteria voor 2019 kunt u hier vinden.

Een enkele opmerking daarbij. De toekenning van een bijdrage gebeurt op basis van de ingediende begroting en de afrekening gebeurt op basis van het ingediende kostenoverzicht. Bij de afrekening zien we regelmatig dat de gemaakte kosten en opbrengsten niet worden opgegeven binnen het patroon van de begroting. Dan wordt het een gepuzzel om tot een verantwoorde eindafrekening te komen. Vaak gebeurt het dat we de ingediende begroting erop na moeten slaan om te begrijpen hoe het zit om vervolgens het kostenoverzicht te vertalen naar die begroting. Dat kan leiden tot misverstand en dat vinden we jammer!

De commissie dorpsbudget Nijverdal