• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Dorpsbudget Nijverdal verdeeld

150 150 Stichting De Welle

De commissie van het dorpsbudget Nijverdal heeft 23 aanvragen ontvangen, waaronder activiteiten in het kader van 70 jaar bevrijding. De commissie had een breder spreidingspatroon aan activiteiten verwacht. Zo zaten er weinig aanvragen tussen die gericht waren op jongeren. Daar waar dat wel het geval was, kregen deze dan ook een streepje voor.

Alle aanvragen zijn gehonoreerd, maar daar waar het beschikbare budget overschreden werd, zijn bij het grootste deel aanpassingen gedaan. Na deze verdeling van het dorpsbudget Nijverdal is geconstateerd dat het aanvragen van gelden en ook het toekennen ervan voor allen nog wennen is. De commissie beschouwt dit jaar daarom als een overgangsjaar waar men van kan leren en wil de ervaringen met het toetsen van de aanvragen en de te hanteren criteria graag delen. Voor het komende jaar zullen deze criteria worden aangescherpt en gecommuniceerd. De betreffende aanvragen hebben inmiddels bericht gehad over de toekenning van de gelden.