• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Even wat afleiding dankzij de ‘praatjeslijn’

480 320 Stichting De Welle

De afgelopen weken konden mensen die behoefte hadden aan een gesprek, een boodschap of hulp in andere vorm contact opnemen met de telefonische hulplijn, een initiatief van Evenmens en De Welle.

Schakelen
De Welle, welzijnsorganisatie in de gemeente Hellendoorn en Wierden, moest schakelen nadat de maatregelen rondom corona werden opgelegd. Waar de welzijnsorganisatie niets liever doet dan mensen verbinden, was juist dat geen optie meer. Al gauw werden nieuwe initiatieven opgestart, waarvan de telefonische hulplijn er 1 was.  Een van de acties die hieruit voortkwam was de ‘praatjeslijn’ waarbij mensen door vrijwilligers gebeld werden voor wat afleiding.

Resultaten
De ‘praatjeslijn’ mocht rekenen op de inzet van 30 vrijwilligers. De afgelopen weken zijn er – naast de contacten met vrijwilligers – meer dan 500 verschillende mensen gebeld. Ruim de helft daarvan stelde het op prijs om vaker gebeld te worden.

Zinvolle aandacht
Janny, vrijwilliger van de ‘praatjeslijn’: “Ik heb mij aangemeld als vrijwilliger voor de praatjeslijn omdat ik seniorenvoorlichter ben bij De Welle en dit stil kwam te liggen. Het bellen naar de mensen heb ik als zinvol ervaren. Het verschilt per persoon hoe ze deze tijd beleven. Mensen zeggen niet zo makkelijk dat ze eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Als je even doorvraagt, is het gevoel er wel degelijk. Iedereen had er in meer of mindere mate wel mee te maken. Familie gaat verschillend om met het bezoeken van hun ouders. Er zijn mensen waar helemaal niemand kwam, maar er waren ook ouderen die nog wel bezoek van de kinderen en kleinkinderen kregen. Sommigen maakten zich zorgen over zieke kinderen en familieleden. Begin mei sprak ik met veel mensen over de oorlog en de bevrijding. Het verhaal van een meneer over zijn ervaringen in de oorlog heeft veel indruk op mij gemaakt. Dit gesprek duurde bijna een uur. Ik voelde dat ik dit gesprek niet mocht afbreken. Hij was mij dankbaar voor het luisteren.”

Afbouwen hulplijn en praatjeslijn
De huidige opzet van de hulplijn wordt binnenkort gewijzigd. Per 1 juli is deze uitsluitend ‘s ochtends bereikbaar via het telefoonnummer 0548-638810 of 0548-638830 (gemeente Hellendoorn) en 0546-571693 of 0546-898372 (gemeente Wierden).  Voor de ‘praatjeslijn’ geldt dat deze overgaat naar een nieuwe vorm voor de deelnemers die na deze periode toch graag gebeld of bezocht willen worden of op een andere manier graag contact willen blijven houden.