• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Feestelijke avond lokaal sportakkoord Wierden

1024 684 Stichting De Welle

Het afgelopen jaar zijn de werk- en stuurgroep sportakkoord druk geweest met de realisatie van het lokale sportakkoord Wierden. In een dergelijk sportakkoord maken lokale partijen afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Na vele maanden van voorbereiding is het akkoord goedgekeurd door het landelijk projectbureau sportakkoorden! Om dit te vieren, vindt er op woensdag 7 oktober van 19.00 tot 20.30 uur een feestelijke avond plaats waarvoor iedereen die betrokken is bij het sportakkoord van harte uitgenodigd is! De locatie voor deze bijeenkomst volgt na aanmelding.

Vervolg Lokaal Sportakkoord

Vanwege de COVID-19 maatregelen heeft het vervolg van het lokaal sportakkoord vertraging opgelopen. De afgelopen periode stond vooral in het teken van het veilig en verantwoord opstarten van (sport)activiteiten door de verenigingen en andere partijen. De tijd lijkt nu geschikt om het lokaal sportakkoord te presenteren en om met elkaar de uitvoeringsfase in te gaan. Om de feestelijke avond conform de maatregelen te laten verlopen is er plek voor maximaal 40 personen (vol=vol). Per vereniging of organisatie zijn maximaal 2 personen welkom. Van tevoren opgeven is daarom ook verplicht. Aanmelden kan via het inschrijfformulier, dat te vinden is via: https://bit.ly/2DpABNX.

Tijdens deze bijeenkomst wordt het akkoord gepresenteerd en wordt men geïnformeerd over de vervolgplanning en werkwijze. Tevens zullen de aanwezigen worden gevraagd om het akkoord mede te ondertekenen en daarmee hun medewerking te onderstrepen. Het definitieve sportakkoord Wierden en de meest actuele informatie hierover is te vinden op: https://www.sportencultuurwierden.nl/LeefModule/Details/13898

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de buurtsportcoaches van Stichting De Welle (Bart, Kayra of Kitty) of bij de gemeente Wierden (Hans Bekke).

De werkgroep sportakkoord Wierden bestaat uit: de gemeente Wierden; Hans Bekke 0546-580800, Stichting De Welle; Buurtsportcoach (jeugd); Bart Benneker 06-31165091 / b.benneker@stichtingdewelle.nl, Beweeg- & leeftijlcoach (55+); Kitty van der Steege 06-12216966 / k.vdsteege@stichtingdewelle.nl, Beweeg- & leeftijlcoach; Kayra Rodijk 06-34269710 / k.rodijk@stichtingdewelle.nl. De stuurgroep sportakkoord Wierden bestaat uit: Stichting Accommodaties Wierden Enter – Alwie Dijkhuis, Stichting Sportbelangen Wierden – M. Hiemstra, Enterse Sportfederatie – Leo Walker, Gemeente Wierden – Wethouder sport, Stichting De Welle – Marianne Pekkeriet. Tijdelijk sluiten hierbij aan: Sportformateur Jelle Brinks en Adviseur lokale sport – Job namens de gezamenlijke sport (alle sportbonden en NLActief)