• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Fijn Leven voor inwoners Enter en Wierden-Oost

1009 673 Stichting De Welle

Gemeente Wierden en Stichting de Welle ondersteunen inwoners van de gemeente om gezond oud te worden. Positieve gezondheid en balans in het leven staan hierbij centraal, ook als de omstandigheden veranderen. Vanuit dit doel start dit jaar de vijfde editie van het project ‘Fijn Leven’ voor inwoners van Enter en Wierden-Oost van 65 tot 78 jaar. Deelname is gemakkelijk, gratis en zonder verdere verplichtingen.

Vragenlijst per post
Kayra Rodijk, beweeg- en leeftijlcoach van De Welle: “Waar inwoners normaal met hun vragen over zorg en welzijn naar de gemeente of De Welle toe komen, worden de inwoners nu actief door ons benaderd. Zij ontvangen per post een korte vragenlijst over hun fysieke gesteldheid en sociale contacten. Deze lijst kunnen zij terugsturen met de bijgevoegde enveloppe. Aan de hand van hun antwoorden krijgen we een beeld van de kwaliteit van hun leven. Deze aanpak heeft de afgelopen jaren al veel positieve reacties opgeleverd. Ook het aantal mensen dat de vragenlijst retourneert, is met 42,3% hoger dan het landelijke gemiddelde van vergelijkbare projecten.”

Vervolgactiviteit
“Deelnemers kunnen op de vragenlijst aangeven of ze willen meedoen aan de vervolgfase. Ze ontvangen dan informatie over de uitkomst van het onderzoek en, geheel vrijblijvend, een uitnodiging voor een vervolgactiviteit. Voor de invulling van deze vervolgactiviteit kijken wij aan de hand van de ingestuurde antwoorden waar behoefte aan is. Zo bieden wij maatwerk. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een fitheidstest, een huisbezoek of voor een leuke sportieve activiteit. Door hieraan deel te nemen vergroten zij de kans om gezond oud te worden en wordt de kwaliteit van hun leven verbeterd.”

Wilt u meer informatie over het project ‘Fijn Leven’? Neem dan contact op met Kayra Rodijk, beweeg- en leefstijlcoach van De Welle, telefoon 0546-571693 of stuur een e-mail naar k.rodijk@stichtingdewelle.nl.