• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Fijn Leven voor inwoners Wierden-West en Wierden-Oost

1024 683 Stichting De Welle

Gemeente Wierden en Stichting De Welle ondersteunen inwoners om gezond oud te worden. Daarom start dit najaar een nieuwe editie van het project ‘Fijn Leven’.  Juist in deze tijd waarin het COVID-19 virus weer oplaait, vinden de gemeente en De Welle het belangrijk om aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Positieve gezondheid en balans in het leven staan hierbij centraal, ook als de omstandigheden veranderen.

Fijn Leven
Fijn Leven is in 2016 ontwikkeld en is sindsdien meerdere malen uitgezet. Het project – dat zowel een signalerende als analyserende functie heeft – richt zich op inwoners van de gemeente Wierden die tussen de 67 en 78 jaar zijn. Twee keer per jaar verstuurt De Welle uitnodigingen om deel te nemen. Per editie worden twee wijken in de gemeente uitgekozen waarbij de deelnemers willekeurig geselecteerd worden. Men wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen die anoniem verwerkt worden tot een wijkanalyse door de GGD. Deelname is gemakkelijk, gratis en zonder verdere verplichtingen.

Vragenlijst
Deze editie vinden 750 inwoners van Wierden-Oost en Wierden-West een informatiebrief en vragenlijst op de deurmat. Men kan de vragenlijst met vragen over welzijn en gezondheid zowel digitaal als op papier invullen. Beweeg- en leefstijlcoach van De Welle: “Gezondheid gaat verder dan alleen het wel of niet aanwezig zijn van een ziekte. Voor ons is gezondheid het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en hier regie op te houden. Waar inwoners normaal met hun vragen over zorg en welzijn naar de gemeente of De Welle toekomen, worden de inwoners door het project Fijn Leven actief door ons benaderd. We hopen hiermee inwoners te ondersteunen bij het houden van eigen regie over hun gezondheid, welzijn en geluk.”

 

Vervolg

De deelnemers kunnen op de vragenlijst aangeven of ze willen meedoen aan de vervolgfase. In verband met de aangescherpte maatregelen wordt het vervolg ditmaal in een digitaal jasje gegoten.  Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de invulling hiervan. Uiteraard blijft een persoonlijk gesprek nog steeds mogelijk.

 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het project ‘Fijn Leven’? Neem dan contact op met Kitty van der Steege of Kayra Rodijk, beweeg- en leefstijlcoach van De Welle, telefoon 0546-571693.