• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Geen verlenging huurcontract ’t Oosterhoes

732 458 Stichting De Welle

De Welle heeft per 1 november 2021 de huur opgezegd van ’t Oosterhoes in Wierden. Het 3-jarige huurcontract dat De Welle hiervoor met Reggewoon had afgesloten, loopt dan af. Dit betekent echter niet automatisch dat ‘t Oosterhoes verdwijnt. Al is het tot nu toe na de nodige inspanningen nog niet gelukt een nieuwe huurder te vinden.

Reggewoon is eigenaar van deze ontmoetingsruimte en heeft jarenlang zelf de exploitatie gedaan. Toen dit door gewijzigde regelgeving niet langer was toegestaan, is gezocht naar een derde partij. De laatste drie jaar heeft De Welle deze rol vervuld. Het was onze bedoeling om er een echt wijkcentrum voor Wierden-Oost van te maken. Helaas is dit nooit goed van de grond gekomen. Naast de diverse activiteitenclubs die de ruimte huren, zijn het vooral de bewoners van ’t Wedervoort die elkaar hier ontmoeten. Voor hen is het belangrijk dat er een mogelijkheid voor ontmoeten blijft. We zoeken samen met diverse partijen naar een oplossing.

Ook De Welle vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Als welzijnsorganisatie zijn wij er echter voor àlle inwoners. Het aflopen van het huurcontract was voor ons een natuurlijk moment om de mogelijkheden hiervoor opnieuw te bekijken, zodat we dit voor de inwoners van de gemeente Wierden zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.

Al onze activiteiten in het Oosterhoes blijven gewoon doorgaan tot 1 november 2021.