• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Gift diaconie van Protestantse Gemeente Hellendoorn voor vluchtelingen

Stichting De Welle

Woensdagochtend, 15 april, is namens de diaconie van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn een gift van 500 euro overhandigd aan het VluchtelingenWerk Hellendoorn/Nijverdal voor het fietsenproject.Het bedrag zal besteed worden aan het opknappen van fietsen voor vluchtelingen.

De prognose is dat er dit jaar zijn 60 vluchtelingen opgevangen worden  in de gemeente Hellendoorn. Deze mensen krijgen allemaal een fiets. Maar eerst worden deze oudere fietsen opgeknapt door vrijwilligers zodat ze weer goed en veilig gebruikt kunnen worden. Er is zelfs in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een fietscursus gestart zodat vluchtelingen leren zich veilig in het verkeer te begeven.

Naast het fietsenproject heeft VluchtelingenWerk 64 vrijwilligers om o.a. vluchtelingen te begeleiden. Ook wordt er huisraad e.d.  opgehaald bij particulieren en werkt men aan het toonbaar maken van het goederendepot. Met het meubilair e.d. kunnen weer huizen ingericht worden van vluchtelingen en mensen die bijzondere ondersteuning nodig hebben. Het is goed dat er een mooi bedrag van de collectes in de kerk besteed wordt aan projecten in onze eigen gemeente.