• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Graag Gedaan

De vrijwillige hulpdienst Graag Gedaan probeert te helpen in situaties waarin andere instellingen, familie of vrienden niet (meer) kunnen helpen. Het gaat om eenvoudige diensten zoals:
– vervoer (Automaatjes zijn inzetbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur, waarbij vervoer naar huisarts en ziekenhuis voorrang heeft)
– klussen in en om het huis
– computerstoringen
– hulp bij het instellen van tv, radio en mobiel
– boodschappen
– gezelschap
– hulp bij het invullen van het belastingformulier.

Kosten
Er wordt voor de geleverde diensten een kleine vergoeding gevraagd. Stichting De Welle kan u daarover inlichten. De Welle is niet aansprakelijk voor de gevolgen als de vrijwilliger onverhoopt de afspraak niet kan nakomen.

Contact
Wilt u een rit of andere hulp aanvragen? Neem dan contact op met Hellendoorn Doet!, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur, telefoon 0548 – 638800.