• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

GROOT DUBBEL FEEST!

Stichting De Welle

DUBBEL FEEST!

Woensdag 1 oktober was het dubbelfeest voor de peuterspeelzalen van Stichting De Welle in Wierden. Er werden twee nieuwe locaties geopend. Tijdens de officiële opening werden de nieuwe namen door burgemeester Robben en de peuters onthuld.

De peuterspeelzaal aan Kruizemunthof 4 gevestigd in Het Galjoen, heeft de naam De Schatkist gekregen. ‘Schat’ wijst naar de schatten aan talenten die kinderen hebben. Er was een prijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van nieuwe namen. De familie Bremmer had de naam bedacht waarvoor zij vrijkaarten voor De Waarbeek in ontvangst mochten nemen.

De peuterspeelzaal aan De Bongerd 1 gevestigd in de Mariaschool gaat nu verder onder de naam De Boomgaard. ‘Bongerd’ betekent ‘Boomgaard’ en dit wijst naar het groeien en tot bloei komen van de peuters bij de peuterspeelzaal. De naam is bedacht door het personeel van De Welle.

Er was veel belangstelling tijdens de openingen. Een ballonnen clown maakte prachtige ballonnencreaties voor de kinderen. Er was champagne (eigenlijk ranja) en soesjes versiert met vlaggetjes met daarop het nieuwe logo. En hapjes natuurlijk. Door de grote belangstelling werd het inderdaad een GROOT DUBBEL FEEST!