• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Harmonisatie: De stand van zaken

Stichting De Welle

Zoals u wellicht heeft vernomen in de media zijn wij bezig met de zogenaamde harmonisatie. Het betreft de wet die betrekking heeft op het gelijkstellen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wat betreft kwaliteit en de financieringsstructuur.
Wij willen u graag op de hoogte houden van hoe het proces rondom de harmonisatie verloopt in de gemeente Wierden. Het kan zijn dat u er niet meer mee in aanraking komt of juist wel en dat u nieuwsgierig bent naar wat de harmonisatie voor veranderingen zal brengen in het peuterspeelzaalwerk en de financiering daarvan.
In een aantal omliggende gemeenten is de harmonisatie al van start gegaan. De ervaring vanuit die gemeenten is dat het aanbod gelijk blijft en de kosten voor ouders in de meeste gevallen niet hoger worden of zelfs omlaag gaan. Na de harmonisatie vallen tweewerkende ouders onder de regeling kinderopvangtoeslag. Via de belastingdienst kunnen zij een toeslag aanvragen voor het peuterwerk. De toeslag is inkomensafhankelijk. Wij zullen ouders zo goed mogelijk begeleiden in het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Gezinnen met 1 kostwinner vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de werkgroep harmonisatie waaraan wij samen met peuterspeelzaal Margriet, de gemeente en een externe adviseur deelnemen, wordt het proces verder uitgewerkt. Het doel is dat de harmonisatie per 1 januari 2018 een feit is.
Wij als Stichting De Welle hebben als uitgangspunt binnen het proces dat de kwaliteit die wij bieden in het stimuleren van de ontwikkeling en het begeleiden van uw kind daarin, gewaarborgd blijft.
Wij houden u op de hoogte.