• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Hellendoorn – Themabijeenkomst Bewaking van zorg aan ouderen

1024 683 Stichting De Welle

De Wmo-raad organiseert een themabijeenkomst over het onderwerp: Bewaking van zorg aan ouderen op donderdag 18 april om 19.30 uur in Het Centrum.

Mensen wonen vaker en langer thuis. Het percentage ouderen dat in een instelling woont daalt al jaren. En op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers in Nederland (bijna 2,8 miljoen mensen) thuis.

De bezuinigingen in onze gemeente zullen mogelijk ook gevolgen hebben voor ouderenzorg. Om een goed beeld te kunnen vormen van de omvang van bepaalde beslissingen is het voor de Wmo-raad van belang om over de juiste informatie te beschikken. Tijdens de themabijeenkomst laten zij zich voorlichten over de verschillende (wettelijke) vormen van zorg in het kader van de WLZ (Wet langdurige Zorg ) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). En hoe werken de verschillende netwerken en partijen nou precies samen in de gemeente Hellendoorn?

Maar bovendien: Welke knelpunten gaan er ontstaan en waar liggen de mogelijkheden? Het is een interactieve avond waar voldoende ruimte zal zijn voor het stellen van vragen aan de gastsprekers, om met elkaar in discussie te gaan en het onderzoeken van mogelijkheden.

De bijeenkomst is voor iedereen (professionals, belangstellenden) vrij toegankelijk en u bent van harte welkom om mee te praten of te luisteren.