• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Het participatieverklaringstraject: een mond vol!

Stichting De Welle

Deze week waren Caroline, Geraldi en Marije aanwezig bij een informatieochtend over het participatieverklaringstraject, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en DUO (Dienst Uitvoerig Onderwijs). Het traject wordt in de gemeente Hellendoorn al vormgegeven door VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn in samenwerking met de gemeente Hellendoorn. Dit traject is een verplicht onderdeel van de wettelijke inburgering.

Het traject houdt in dat er per gemeente workshops op maat worden aangeboden aan statushouders. De te behandelen onderwerpen zijn onder andere vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. In deze gemeente worden ook thema’s als gezondheid, financiën en in en om het huis behandeld.

Per 1 oktober 2017 wordt het traject in de wet opgenomen en verplicht gesteld.

Alle meerderjarige statushouders tot aan de pensioengerechtigde leeftijd moeten verplicht inburgeren binnen drie jaar. Dit participatieverklaringstraject is met name ontworpen om de kernwaarden van de Nederlandse samenleving over te brengen.

De trajectbegeleiders van VluchtelingenWerk N/H, Caroline en Geraldi, zorgen ervoor dat statushouders op een goede manier geïnformeerd worden over de mogelijkheden om in te burgeren. Zij zijn de wegwijzers voor onze cliënten bij het zoeken naar een passende school. Vaak wordt er dan ook gekeken naar combinaties met vrijwilligerswerk of een lidmaatschap van een vereniging.