• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Het verschil tussen een asielzoeker, vreemdeling en een vluchteling.

Stichting De Welle

Wat zou jij doen?……….. Als jij je niet meer veilig voelt en bent in je eigen land, terecht vrees hebt voor vervolging en daardoor noodgedwongen bent om alles achter te laten en ergens anders bescherming aan te vragen? Dan begint jouw zoektocht naar een plek waar jij met je gezin in vrijheid en zonder angst kunnen leven. En wanneer je het geluk hebt je vlucht te overleven, dan vraag je asiel aan. In Nederland bijvoorbeeld.

Het woord “asielzoeker” heeft vaak een negatieve lading. Dat terwijl het eigenlijk iets positiefs betekent, namelijk dat iemand bescherming inroept van een ander land. Eigenlijk is bescherming een mooi woord dat vaker met het woord asielzoeker geassocieerd mag worden. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur.  De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de asielaanvraag en of de asielzoeker erkend wordt als vluchteling.

Het land waar asiel wordt gevraagd moet nagaan of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag. Dit gebeurt in de asielprocedure.

De meeste vluchtelingen zijn in eerste instantie als asielzoeker het land binnen gekomen.

Vreemdeling

Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Asielzoeker

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient. Over de aanvraag is dan nog niet beslist.

Vluchteling

Een vluchteling heeft ook asiel aangevraagd in Nederland maar heeft ook al antwoord gekregen en toestemming gekregen (asielvergunning) om hier in Nederland te verblijven. Dat betekent dat de term “asielzoeker” niet helemaal passend meer is zoals veelal wordt gebruikt, maar de term “vluchteling” beter op z’n plek is.

Andere vreemdelingen in Nederland

Ook mensen die geen probleem hebben in hun eigen land, willen soms in Nederland komen wonen. Bijvoorbeeld omdat ze gevraagd zijn om te werken bij een Nederlands bedrijf. Of omdat ze als au pair willen werken of hier een tijdje willen studeren. Soms zijn mensen verliefd geworden op een Nederlander en willen hier samenwonen of trouwen. Deze mensen vragen geen bescherming (asiel) aan en daarom noemen we hen geen asielzoekers. Ze hebben wel een vergunning nodig om in Nederland te mogen wonen. Dit soort aanvragen noemen we reguliere aanvragen. Die worden ook door de IND behandeld.

VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn zet zich in voor (helpt dus) mensen waarvan bewezen is dat ze gegronde vrees hebben voor vervolging. Daarnaast ondersteunen wij hen (deze mensen) – indien dit van toepassing is – met een gezinshereniging.