• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Het WeeWeeCafee stopt!

Stichting De Welle

Na ruim vier jaar actief geweest te zijn voor de Hellendoornse burgers zonder baan stopt het WeeWeeCafee.  Woensdagmorgen 4 april was de laatste bijeenkomst in Kulturhus De Kruidenwijk met een interessante bijeenkomst over loopbaanontwikkeling, verzorgd door Hetty Nijmeijer.

Begin 2014 was de eerste bijeenkomst, georganiseerd door Wijkvereniging De Kruidenwijk, de Raad van Kerken en Stichting De Welle. Later sloot Jobtraffic Personeelsdiensten zich hierbij aan.

Diverse bedrijven en instellingen uit onze gemeente maar ook daarbuiten, zoals het UWV verleenden hun medewerking, maar ook kwamen zaken aan de orde als hoe je je presenteert op LinkedIn en hoe je je CV kunt optimaliseren. Tevens kwam John de Wolf langs om de oudere werkzoekenden een hart onder de riem te steken. En hadden we een gezellige ochtend onder de bezielende leiding van onze BN-er (Bekende Nijverdaller) Herman Kampman.  Al deze mensen willen we heel hartelijk bedanken voor hun inbreng. Vele  werkzoekenden vonden de weg naar het WeeWeeCafee en gaven blijk van het feit dat zij daadwerkelijk iets aan deze ochtenden hadden. Ons idee voor het WeeWeeCafee is, nadat men bij ons is komen kijken, overgenomen door de plaatsen Apeldoorn en Twenterand. De laatste maanden liep het bezoek aan het WeeWeeCafee sterk terug, mede door de aantrekkende economie, waardoor meer mensen weer een baan vonden en omdat mensen hun pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. Daardoor maakte het WeeWeeCafee zichzelf eigenlijk overbodig. Alle eerder genoemde initiatiefnemers: hartelijk bedankt voor jullie (financiële) bijdrage en support. Tevens bedanken we Wim van Luinen (wijkvereniging De Kruidenwijk), Yvonne Posthuma (Stichting De Welle), Erik Ekelenkamp (Jobtraffic) en Geerit van Heemskerk (Raad van Kerken) en de medewerkers van Kulturhus De Kruidenwijk voor hun persoonlijke inzet voor dit initiatief.

We wensen alle (oud-) bezoekers veel vreugde op de arbeidsmarkt toe. Adieu!